Ngày 10/9 tới đây, Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1 (CPC1) sẽ thực hiện bán đấu giá hơn 3 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Số cổ phần này tương đương với 14,3% vốn điều lệ sau cổ phần hóa.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1 là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam với hoạt động chính là kinh doanh dược phẩm không bao gồm sản xuất.

Nguồn hàng nhập từ các nhà sản xuất dược phẩm có uy tín và chất lượng trên thị trường quốc tế như: Đức, Pháp, Thụy sĩ, Tây Ban Nha, Hàn Quốc...

Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, tổng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 209,7 tỷ đồng.

Công ty đang thuê dài hạn hoặc được giao sử dụng gần 20 nghìn m2 đất tại nhiều khu vực ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Doanh thu của CPC1 chủ yếu tạo ra từ hoạt động kinh doanh thương mại, cụ thể là hoạt động cung ứng thuốc cho các cơ sở điều trị và các đơn vị kinh doanh thuốc khác, luôn chiếm trên 98,7% tổng doanh thu thuần.

Hàng năm, CPC1 luôn duy trì doanh thu ở mức cao và tương đối ổn định, bình quân đạt hơn 2.800 tỷ đồng/năm trong vòng 3 năm qua.

Cụ thể, trong 3 năm từ 2012 đến 2014, doanh thu thuần tăng đều từ 2.660 tỷ đồng lên 2.942 tỷ đồng và 2.943 tỷ đồng, tương ứng với lợi nhuận sau thuế đạt 22,4 tỷ đồng; 29,2 tỷ đồng và 30,3 tỷ đồng. ROE các năm đạt từ 16,9% đến 19,8%.

Sau khi cổ phần hoá, CPC1 sẽ hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, vốn điều lệ đạt gần 209,8 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ.

Công ty sẽ tập trung vào những lĩnh vực truyền thống và trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm. Tỷ lệ trả cổ tức cho các cổ đông dự kiến duy trì từ 3% đến 5%.

Theo Chí Tín
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.