(ĐTCK) Vừa qua, CTCP Dược phẩm Bắc Ninh đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015. 

Năm 2014, Công ty đạt doanh thu 331 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 11,2 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch và chia cổ tức 13% bằng tiền. Năm 2015, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 446 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2014, lợi nhuận trước thuế 9,3 tỷ đồng và cổ tức tối thiểu 12%.

Đại hội cũng đã bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và thông qua chiến lược phát triển 5 năm tới, trong đó đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng và phấn đấu trở thành một trong số 10 doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam. Đáng chú ý, trong phần thảo luận, nhiều  cổ đông đã có ý kiến thảo luận khiến cho phiên họp kéo dài từ 8h30 đến 18h mới kết thúc.

Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.