(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG – sàn HOSE) vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, ngày 5/12 tới đây, DLG sẽ chốt danh sách cổ đông dự kiến phát hành 199,19 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:0,9, giá phát hành 10.000 đồng/CP. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán theo các hình thức, cụ thể, giao cho tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện mua lại theo cam kết bảo lãnh (lượng cổ phiếu được mua lại này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng).

Bên cạnh đó, số lượng cổ phiếu nằm trong phạm vi cam kết bảo lãnh nhưng không được mua lại bởi tổ chức phát hành sẽ được HĐQT phối hợp với tổ chức bảo lãnh phát hành chào bán tiếp cho nhà đầu tư có nhu cầu với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Số lượng cổ phiếu tiếp tục được chào mua trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Còn lượng cổ phiếu nằm ngoài phạm vi cam kết bảo lãnh sẽ được HĐQT chào bán tiếp cho nhà đầu tư có nhu cầu với giá không thấp hơn 10.000 đồng. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 8/12 đến ngày 30/12, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua từ ngày 8/12/2016 đến 5/1/2017.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.