(ĐTCK) CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS – sàn HNX) vừa thông báo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2016 sẽ trình tại Đại hội với điểm đáng chú ý là kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, HĐQT Công ty đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:45 để tăng vốn từ 778,32 tỷ đồng lên 1.128,56 tỷ đồng.

Nguồn vốn được sử dụng để phát hành là nguồn quỹ đầu tư phát triển (272,41 tỷ đồng) và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2015 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (77,83 tỷ đồng). Thời gian phát hành dự kiến trọng năm 2016.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình xin ý kiến Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016. Theo đó, LAS đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.761 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 436 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15%. Mức cổ tức này sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện chi trả cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm.

Tại Đại hội, Tổng giám đốc Công ty cũng sẽ trình kết quả kinh doanh năm 2015 với chỉ tiêu doanh thu 4.810 tỷ đồng, bằng 90,7% so với năm trước và hoàn thành 100,4% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 392,48 tỷ đồng, bằng 70% so với năm trước và hoàn thành 93,4% kế hoạch năm.

Được biết, mới đây, HĐQT Công ty đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh trong quý I/2016. Theo đó, doanh thu trong quý đạt hơn 1.004 tỷ đồng, bằng 72,39% cùng kỳ và hoàn thành 20,16% kế hoạch năm; lợi nhuận 38 tỷ đồng, giảm tới 61,5% cùng kỳ và chỉ đạt 8,72% kế hoạch năm. Quý II, HĐQT Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.187 tỷ đồng và lợi nhuận dự kiến 45 tỷ đồng.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.