(ĐTCK) Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) sẽ triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 24/4 tới. 
DRC đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 9%

Ảnh Internet

Hội đồng quản trị DRC sẽ trình đại hội xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu 3.793 tỷ đồng doanh thu, 540 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 7% và 9% so với kết quả đạt được năm 2016. DRC cũng trình đại hội chốt mức chia cổ tức năm 2016 là 28% bằng tiền, trong đó đã tạm ứng 15%.

Nhằm đạt kế hoạch kinh doanh trên, theo DRC, ngoài việc ra mắt các sản phẩm mới, Công ty sẽ tăng cường phát triển hệ thống kênh phân phối và khách hàng trong nước. Để đẩy mạnh xuất khẩu, Công ty tập trung xúc tiến các hoạt động đầu tư, tìm kiếm thị trường mới, trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch phát triển thị trường xuất khẩu dài hạn.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.