(ĐTCK) Theo thông báo từ Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG), Công ty đã chào bán riêng lẻ thành công 19,9 triệu cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.600 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là gần 211 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí, tổng thu ròng đạt 209,25 tỷ đồng.

Dragon Capital trở thành cổ đông chiến lược của DIG

Ảnh Internet

Hai tổ chức chào mua là Quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited -VEIL, do Dragon Capital quản lý (15 triệu cổ phiếu) và CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân (4,9 triệu cổ phiếu). Trước đó, Quỹ VEIL không nắm giữ cổ phiếu DIG nào, còn CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân sở hữu 1,3 triệu cổ phiếu DIG. Sau giao dịch, Quỹ VEIL nắm giữ 7,55% vốn của DIG, còn CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân sở hữu 3,12% vốn của DIG.

 

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.