(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên năm 2016 của CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) vừa chốt phương án chia cổ tức bằng tiền năm 2015 với tỷ lệ 50%, trong đó đã chia đợt 1, tỷ lệ 15%.

Như vậy, DPR sẽ chi hơn 140,4 tỷ đồng để trả 35% cổ tức còn lại. Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu chính: tiêu thụ 17.000 - 18.000 tấn mủ cao su, với giá bình quân 26 triệu đồng/tấn; 70 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 30% cổ tức bằng tiền.

Trong quý I/2016, DPR tiêu thụ được hơn 2.566,7 tấn mủ cao su, với giá bình quân 26,99 triệu đồng/tấn, đạt hơn 119 tỷ đồng doanh thu, 43,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tuy giá bán cao su bình quân trong quý I/2016 thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái (33,8 triệu đồng/tấn), nhưng do doanh thu tài chính, doanh thu khác… tăng cao, nên kết quả kinh doanh khả quan.

 

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.