(ĐTCK) Thời gian phát hành dự kiến trong quý 1 và quý 2/2016 sau khi được chấp thuận của UBCK Nhà nước.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP ra quyết nghị triển khai phương án phát hành 11,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Tổng công ty với giá phát hành 10.000 đồng/CP.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 1 và quý 2/2016 sau khi được chấp thuận của UBCK Nhà nước.

Số cổ phiếu này bị hạn chế 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Ngoài ra, ĐHQT Đạm Phú Mỹ vừa phê duyệt kết quả chào bán để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần vốn góp 81,38% của Tổng công ty tại CTCP Quản lý và phát triển nhà Dầu khí miền Nam (PVFCCo – SBD).

Đạm Phú Mỹ vừa thay Tổng giám đốc, theo đó ông Đoàn Văn Nhuộm, Tổng giám đốc công ty Dầu Việt Nam giữ chức thành viên HĐQT kiêm TGĐ DPM kể từ ngày 1/1/2016 thay cho ông Cao Hoài Dương.

Hoàng Ly
Bình Luận (2)

Lê Hoàng - 18:49 15/01/2016

Phát hành cổ phiếu ESOP mà tới 11,4 triệu cp thì quá shock, có lẽ là duy nhất trên thị trường chứng khoán VN. Các cổ đông sẽ bị thiệt hại rất lớn vì sự suy giảm giá trị cp sau khi phát hành.

Letran - 13:49 15/01/2016

Chia chác tài sản nhà nước công khai nhỉ !