(ĐTCK) Sau 20 năm hoạt động, tổng tài sản của PVI Holdings đã tăng gấp 550 lần, vốn chủ sở hữu tăng gấp 285 lần, doanh thu tăng gấp 156 lần.

Từ một công ty bảo hiểm nội ngành của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, với số vốn ban đầu 22 tỷ đồng, tổng tài sản gần 34 tỷ đồng, doanh thu năm đầu 60 tỷ đồng, năm 2015, sau 20 năm hoạt động, tổng tài sản của PVI Holdings đã tăng gấp 550 lần (đạt 18.689 tỷ đồng), vốn chủ sở hữu tăng gấp 285 lần (đạt 6.274 tỷ đồng), doanh thu tăng gấp 156 lần (đạt 9.336 tỷ đồng).

PVI đã trở thành một định chế tài chính - bảo hiểm, bao gồm Công ty Mẹ là PVI Holdings, các công ty thành viên là Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life và CTCP Quản lý Quỹ PVI. PVI cũng có các cổ đông chiến lược mạnh, gồm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Talanx của Đức, Quỹ Đầu tư Chính phủ Oman (OIF).

Mục tiêu chiến lược của PVI Holdings trong thời gian tới là trở thành một tập đoàn tài chính - bảo hiểm vững mạnh, trong đó Tổng công ty Bảo hiểm PVI và Tổng CTCP Tái Bảo hiểm PVI phải giữ vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. CTCP Quản lý Quỹ PVI phải thực hiện được sứ mệnh làm gia tăng giá trị dòng tiền và tài sản của toàn hệ thống, phấn đấu trở thành công ty cổ phần quản lý quỹ hoạt động có hiệu quả nhất Việt Nam.

 

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.