(ĐTCK) Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, DLG đã thống nhất và thông qua kế hoạch tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh, tập trung đầu tư các ngành nghề chiến lược: Năng lượng, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng (theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 25/04/2014).

Để bổ sung nguồn vốn đầu tư các ngành nghề chiến lược, DLG tổ chức Đại hội cổ đông bất thường quyết định phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông riêng lẻ (theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2014).

Ngày 31/03/2015, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho DLG phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông riêng lẻ tại Văn bản số 1478/UBCK-QLPH.

Ngày 10/04/2015, DLG đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho Công ty Cổ phần quản lý quỹ Thăng Long với thời hạn chuyển đổi sau 2 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất 0%, giá chuyển đổi không thấp hơn 12.000 đồng một cổ phiếu.

Đặng Khôi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.