(ĐTCK) CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức long Gia Lai (DL1 – sàn HNX) vừa thông báo, ngày 22/9 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành năm 2017 với giá chưa bằng nửa thị giá hiện tại.

Cụ thể, DL1 sẽ phát hành 84,46 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:5, tức 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 5 cổ phiếu mới, với giá phát hành là 10.000 đồng/CP.

Như vậy, với giá hiện tại của cổ phiếu DL1 đang xoay quanh mức 22.x, giá phát hành thêm cổ phiếu trên chưa bằng 1/2 thị giá.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị hoặc số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 29/9 đến ngày 26/10, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 29/9 đến ngày 30/10.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 844,62 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng để mua lại cổ phần của CTCP Đầu tư – Xây dựng Vạn Gia Long thông qua hình thức mua cổ phần của cổ đông hiện hữu (646,8 tỷ đồng), mua lại vốn góp của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Đồng Phú Hưng thông qua hình thức góp vốn (197,57 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (250,6 triệu đồng).

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.