(ĐTCK) Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (mã DIG - HOSE) sẽ thực hiện phương án tái cấu trúc đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp, cụ thể là nâng tỷ lệ sở hữu tại DIC Hà Nam từ 92% lên 100%, trong khi sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại DIC Sport từ 32% xuống 28%.

Theo đó, DIG sẽ thực hiện hoán đổi 467.345 cổ phần DIC Sport lấy 447.400 cổ phần của DIC Hà Nam, tương ứng tỷ lệ hoán đổi 1:1,044. Giá mua cổ phần DIC Hà Nam là 9.396 đồng/CP và giá bán DIC Sport là 8.995 đồng/CP.

Sau đó, DIG sẽ tiến hành mua cổ phần của DIC Hà Nam từ các cổ đông hiện hữu và thanh toán bằng tiền với giá 9.400 đồng/CP.

Được biết, trong quý III này, DIC dự kiến phát hành hơn 1,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:6 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn phát hành được trích từ 2 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối và hơn 13 tỷ đồng từ Quỹ Đầu tư phát triển. Sau phát hành, tổng lượng cổ phiếu sẽ nâng lên gần 26,6 triệu đơn vị.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.