(ĐTCK) Ông Ngô Quang Tín, Giám đốc Tài chính Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) cho biết, Tổng công ty đang hoàn thiện báo cáo tài chính 2015, nhưng ước không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế 71,2 tỷ đồng mà ĐHCĐ đã thông qua. 

Nguyên nhân là do Tổng công ty phải lùi thời gian hạch toán doanh thu, lợi nhuận từ Dự án Nam Vĩnh Yên vào quý I/2016. Điều này cũng có nghĩa, 100 tỷ đồng lợi nhuận dự kiến từ Dự án Nam Vĩnh Yên sẽ được DIG tính vào lợi nhuận trong năm 2016.

Tính đến cuối quý III/2015, chi phí xây dựng dở dang của DIG dàn trải trên nhiều công trình, trong đó Dự án Khu đô thị Đại Phước là 727 tỷ đồng và Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên là 614 tỷ đồng.

Mới đây, DIG đã gửi công văn cho Sở GDCK TP. HCM về việc xin gia hạn công bố thông tin các báo cáo tài chính riêng 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý và báo cáo tài chính hợp nhất theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK. Nguyên nhân là do Tổng công ty đang đầu tư vào 7 công ty con, 9 công ty liên kết và đầu tư vào 10 công ty khác, hoạt động trên cả 3 miền. Việc tập hợp số liệu phục vụ công tác lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất mất nhiều thời gian.

H.Vân
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.