(ĐTCK) CTCP Đầu tư và thương mại DIC (mã DIC) công bố ước doanh thu thuần hợp nhất dự kiến đạt 3.533 tỷ đồng năm 2015, vượt 5% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 29,25 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch năm và gấp 4,3 lần so với năm 2014. 

Doanh thu thuần công ty mẹ dự kiến đạt 2.645 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch, lợi nhuận công ty mẹ dự kiến đạt 11,5 tỷ đồng, chỉ đạt 55% kế hoạch năm.

Năm 2016 DIC đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.797 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện 2015, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đặt kế hoạch ở mức 33,8 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện 2015.

Hội đồng quản trị công ty thống nhất việc từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của bà Đỗ Thị Thu Hồng, bổ nhiệm ông Lê Bá Khánh Anh làm Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020 thay bà Hồng. Việc bổ nhiệm này sẽ được trình ĐHCĐ gần nhất để thông qua.
 

Hoàng Ly
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.