(ĐTCK ) ĐHCĐ thường niên 2015 của CTCP Sữa Việt Nam (VNM) diễn ra sáng nay (27/4) tại TP HCM đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, tuy nhiên, 2 nội dung được SCIC đề nghị đã không được thông qua.

Tại Đại hội, dù có một số thắc mắc về vấn đề cổ tức, tốc độ tăng trưởng, nhưng cuối cùng các tờ trình của HĐQT về kế hoạch kinh doanh 2015, phát hành cổ phiếu, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát... đã được thông qua.

Cụ thể, năm 2015, VNM đặt kế hoạch doanh thu 38.424 tỷ đồng, tăng 9,9% (tăng 3.444 tỷ đồng) so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 8.229 tỷ đồng, tăng 8,1% (661 tỷ đồng) so với năm 2014; lợi nhuận sau thuế 6.830 tỷ đồng tăng 12,6% (762 tỷ đồng) so với năm 2014. Cổ tức tối thiểu 50%.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch phát hành và niêm yếu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 5:1; số lượng cổ phẩn phát hành thêm tối đa là 200.128.280 cổ phần…

Tại Đại hội, bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNM cho biết, sau 9 năm kiêm nhiệm, nhiệm vụ rất nặng nề. Chính vì vậy, nên tách 2 chức năng này ra và năm nay là thời điểm thích hợp trình vấn đề này ra Đại hội  để có thời gian đào tạo và chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới vào 2017. Nhưng Đại hội thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc.
Tuy nhiên, 2 nội dung được SCIC đề nghị đã không được thông qua. Cụ thể là bổ sung khoản  3 Điều 19 và khoản 8 Điều 31 điều lệ Công ty: Trường hợp đương nhiên mất tư cách của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trong trường hợp thành viên đó không còn được cử làm đại diện của cổ đông là tổ chức (Luật Doanh nghiệp 2014 không quy định nội dung này). Và bổ sung khoản 4 Điều 31 Điều lệ Công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2014: Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại công ty.
Ngoài ra, việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập như đề xuất của một cổ đông lớn cũng không được cổ đông chấp nhận do thời gian quá ngắn đề thẩm định tư cách của ứng viên.
.................

Dưới đây là diễn biến Đại hội.

12h20

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo của HĐQT năm 2014; cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014; kế hoạch năm 2015; phát hành và niêm yết cổ phiếu để tăng vốn cổ phần; lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2015; thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; sửa điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Về 2 đề nghị của SCIC đã không được thông qua khi nội dung thứ nhất có 57% tán thành và 40% không tán thành, còn lại không có ý kiến. Nội dung thứ hai, có 57% tán thành, 39% không  tán thành, còn lại không có ý kiến.

..............

11h30

Đại hội nghỉ giao lao trước khi bỏ phiếu thông qua các nội dung đã được HĐQT trình.

…………….

11h15

Cổ đông: VNM có thể chia sẻ về kế hoạch M&A của mình?

Bà Mai Kiểu Liên: Trong kế hoạch năm 2015, VNM có  trình 4.000 tỷ đồng mua bán sáp nhập. Từng dự án HĐQT sẽ quyết để thực hiện. Hiện nay, tất cả các công ty đa quốc gia đều tăng trưởng nhờ M&A. Đây cũng là một kênh góp phần vào tốc độ tăng trưởng của VNM. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là giữ cho được thị phần và lấy thêm được thị phần của đối thủ.

Cổ đông: Năm 2014 nợ vay của công ty tăng mạnh, có nguồn tiền mặt dồi dào, tại sao lại phải vay?

Đại diện VNM trả lời: Trong quá trình đầu tư, VNM có hợp nhất các công ty con và khoản vay là một phần của các công ty con. Nhu cầu nhập khẩu của VNM rất lớn, khi nguồn thu xuất khẩu chưa về kịp thì phải thực hiện các khoản vay ngoại tệ để nhập hàng về. Đầu năm 2015 đã giảm một phần các khoản vay nợ và sẽ giảm dần bằng không khi cân đối và nguồn thu về.

..................

11h00

Cổ đông: Bà Liên có mất chức HĐQT khi đề xuất của SCIC được thông qua?

Bà Mai Kiều Liên: Không đại diện cho phần vốn của SCIC, nên nếu đề xuất của SCIC được thông qua, thì tôi cũng không bị ảnh hưởng, vì tôi không đại diện cho tổ chức nào, mà tôi chỉ đại diện cho cổ đông.

Cổ đông: Tùy Công ty cân nhắc kế hoạch cho phù hợp, nhưng nên để mức 4.000 đồng/cổ phiếu nếu tốt hơn thì 5.000 đồng/cổ phiếu.

Bà Liên: nếu năm 2015 kết quả kinh doanh tốt sẽ tăng trên 2.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ đông: Vì sao tốc độ tăng trưởng của VNM đang suy giảm?

Bà Mai Kiều Liên: Đúng là tốc độ tăng trưởng doanh thu không đạt chỉ tiêu, vì năm qua là một năm có rất nhiều khó khăn với Công ty. Dù để làm đẹp con số tăng thêm vài phần trăm doanh thu, chúng tôi có thể làm được, nhưng con số tăng trưởng này phản ánh đúng thực tế của thị trường. VNM đang bị cạnh tranh rất gay gắt, nhưng chúng tôi tin rằng càng cạnh tranh chúng ta càng phải động não suy nghĩ hướng phát triển.

Chi phí quảng cáo khuyến mãi… của 2015 có thể sẽ phải tăng cao hơn nếu không muốn bị mất thị phần. Đây là chi phí buộc phải tăng cao để duy trì thị trường và khách hàng. VNM đang là công ty sữa số 1 thị trường ở nhiều phân khúc sản phẩm, nên việc chi phí cũng phải tương xứng. Chúng tôi luôn cố găng để tăng thị phần, tăng doanh số và tăng lợi nhuận.

....................

10h45

Cổ đông SCIC đề nghị bổ sung 2 nội dung vào Điều lệ Công ty:

Bổ sung khoản  3 Điều 19 và khoản 8 Điều 31 điều lệ Công ty: Trường hợp đương nhiên mất tư cách của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trong trường hợp thành viên đó không còn được cử làm đại diện của cổ đông là tổ chức (Luật Doanh nghiệp 2014 không quy định nội dung này).

Thứ hai, bổ sung khoản 4 Điều 31 Điều lệ Công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2014: Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại công ty.

Cổ đông: Về vấn đề đương nhiêm miễn nhiệm, Luật Doanh nghiệp quy định, thành viên HĐQT phải được ĐHCĐ bầu. Về Ban Kiểm soát, hiện giờ Ban Kiểm soát VNM đang làm rất tốt công việc của mình, vì vậy theo tôi không cần thay đổi điều lệ công ty.

Luật sư tư vấn độc lập: Hiện nay chúng tôi chưa có một hướng dẫn nào về vấn đề chuyên trách. Khái niệm này dường như hiểu theo Luật Lao động. Vì vậy, nếu Trưởng Ban Kiểm soát phải làm việc toàn thời gian cho Công ty, thì sẽ phải xem xét lại chế độ phúc lợi.

Bà Mai Kiều Liên: Tất cả những gì luật sẽ được áp dụng 1/7/2015 thì chúng ta nên chờ, vì chúng ta còn phải chịu sự điều hành của Luật Chứng khoán, nên theo ý tôi, về Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách chưa nên đưa vào điều chỉnh trong kỳ họp lần này, mà chờ luật và các văn bản dưới luật ban hành đầy đủ.

Một đại diện khác của VNM trình bày thêm: VNM nên đi theo mô hình nào về việc Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách? Theo tôi, nên đợi thay đổi Thông tư 122, đang được Ủy ban Chứng khoán soạn thảo.

Cổ đông: Vì sao cổ tức năm 2015 thấp hơn năm 2014?

Bà Mai Kiều Liên: Mức chia cổ tức là đề xuất của HĐQT, nếu cổ đông có đề nghị khác thì có thể thảo luận tại Đại hội này, nhưng cũng nên cân nhắc hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và công ty.

Đại diện 1 công ty quản lý quỹ: Hai nội dung SCIC đề nghị bổ sung vào là không cần thiết, vì VNM đang có hệ thống điều hành, quản lý và kiểm soát rất tốt. Tôi đề nghị VNM nên khởi động lại chương trình cổ phiếu thưởng cho nhân viên mà công ty đã đề xuất trước đây.

Cổ đông 4005: Tôi không đồng ý hai vấn đề cổ đông SCIC đề ra. Đề xuất này nếu được thông qua có thể gây rối loạn việc điều hành công ty.

....................

10h30 

Đại hội cổ đông VNM đang bắt đầu phiên thảo luận về các vấn đề như kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015, vấn đề thù lao, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng giám đốc, sửa điều lệ…

……………..

10h15

Sau khi trình bày những nhóm vấn đề để cổ đông thông qua như báo cáo tài chính, kế hoạch lợi nhuận…, về vấn đề Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, bà Mai Kiều Liên cho biết, bà đã làm Chủ tịch và Tổng giám đốc từ 2006 đến nay đã 9 năm với nhiệm vụ rất nặng nề. Chính vì vậy, nên tách 2 chức năng này ra và năm nay là thời điểm thích hợp trình vấn đề này ra Đại hội  để có thời gian đào tạo và chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới vào 2017. 

Bà Liên mong ĐHCĐ thống nhất không duy trì không kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Giao cho HĐQT họp thống nhất vào kỳ họp sắp tới.

………

9h30

Ngay phiên khai mạc, đại diện Chủ tọa đoàn xin biểu quyết của cổ đông về việc cổ đông lớn nhất của VNM cách Đại hội này 3 ngày đề nghị bổ sung thêm một thành viên HĐQT độc lập vào trong danh sách. Vì đây là yêu cầu đột xuất, nên HĐQT phải xin ý kiến của cổ đông có đồng ý bổ sung không?

Ghi nhận tại Đại hội, đa số cổ đông không đồng ý tán thành việc bổ sung này, vì không đủ thời gian thẩm định tư cách thành viên này. Một cổ đông đến từ Singapore thắc mắc, việc bổ sung gấp như vậy có thể trái với quy định của Bộ Tài chính và VNM có thể bị một vài cổ đông nhỏ lẻ có ý kiến. Trao đổi về vấn đề này, thành viên đoàn Chủ tọa thừa nhận có thể có rủi ro, nhưng đây là yêu cầu của cổ đông lớn nên HĐQT không thể không đưa ra.

Kết quả kiểm phiếu yêu cầu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập: 56,95% phiếu đồng ý (không đủ phiếu theo quy định), nên không thể thông qua vấn đề bổ sung một thành viên độc lập mà một cổ đông lớn đã đề nghị trong nghị trình đại hội năm 2015 của VNM.

Theo bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNM, có một tin vui là  tính đến thời điểm này, mọi chỉ số kinh doanh của VNM đang có những tín hiệu tốt đẹp. Doanh số tăng khoảng 17% so với kế hoạch, xuất khẩu cũng tăng trưởng đênns 70% so với cùng kỳ năm 2014.

..........................

9h00

Đại diện HĐQT đọc tờ trình về phát hành thêm cổ phiếu, đầu tư và phân phối lợi nhuận.

Theo đó, HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tài sản đến năm 2016 là 12.996.226 tỷ đồng. Ngoài ra, HĐQT cùng trình ĐHCĐ thông qua ngân sách cho hoạt động hợp tác đầu tư với nhiều hình thức mở rộng thị trường, phát triển vùng nguyên liệu và tăng năng lực sản xuất của VNM là 4.000 tỷ đồng.Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 được HĐQT trình ĐHCĐ tối thiểu 50%.  

Cũng tại Đại hội, VNM đưa ra kế hoạch phát hành và niêm yếu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 5:1; số lượng cổ phẩn phát hành thêm tối đa là 200.128.280 cổ phần…

VNM cũng  trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỷ lệ tối thiểu 50%. HĐQT đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 mức 20% vào ngày 15/8/2014. Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2014, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua cổ tức còn lại của năm với mức 20% vào ngày 26/6/2015.

..................

8h45

Đại diện HĐQT đọc báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015.

Do ảnh hưởng cuả kinh tế sau nhiều năm luôn hoàn thành và vượt mọi chỉ tiêu ĐHCĐ giao, năm 2014 là năm VNM báo cáo chưa hoàn thành chỉ tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận tuy hoàn thành kế hoạch năm 2014, nhưng mức tăng trưởng thấp hơn so với năm 2013.

Cụ thể, theo Báo cáo của HĐQT, năm 2014, tổng doanh thu đạt 35.704 tỷ đồng, chỉ bằng 98,4% kế hoạch được giao, lợi nhuận trước thuế đạt 7.613 tăng, bằng 101% kế hoạch, nhưng giảm 5% so với năm 2013, lợi nhuận sau thuế đạt 6.068 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch, nhưng giảm 7,1% so với năm 2013.

Theo HĐQT, các yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2014 của công ty là do sức mua thị trường còn thấp (ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế); sức mua yếu đi, kèm với cạnh tranh trong ngành sữa ngày càng gay gắt, dẫn đến việc các công ty sữa đã chi rất nhiều cho hoạt động quảng cáo, bán hàng… nhằm tăng doanh số.

Chính vì vậy, Công ty cũng đã tăng mạnh chi phí bán hàng so với năm 2013; xuất khẩu cũng giảm do tình hình chính trị bất ổn tại thị trường Trung Đông; năm 2013 và 2014 cũng là năm giá sữa nguyên liệu biến động lớn và chỉ giảm vào những tháng cuối năm 2014.

Ngoài ra, việc áp dụng giá bán trần cho sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ tháng 6/2014 cũng đã ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp…

Năm 2015, VNM đặt kế hoạch doanh thu 38.424 tỷ đồng tăng 9,9% (tăng 3.444 tỷ đồng) so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 8.229 tỷ đồng tăng 8,1% (661 tỷ đồng) so với năm 2014; lợi nhuận sau thuế 6.830 tỷ đồng tăng 12,6% (762 tỷ đồng) so với năm 2014.

....................
8h30
Đại hội thực hiện các thủ tục và tiến hành khai mạc.
Ngọc Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.