(ĐTCK) Sacombank vừa công bố thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự làm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 trong kỳ ĐHCĐ diễn ra tháng tới.
Cụ thể, số lượng thành viên HĐQT dự kiến là 9 người, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến là 3 thành viên, tất cả thành viên đều là thành viên chuyên trách.

Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới cụ thể sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2016 sắp tới quyết định.

Trước đó, Sacombank dự định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020, dự kiến ban đầu bầu 5-7 thành viên. Tuy nhiên, sau đó, Sacombank lại xin hủy việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Sau khi xin được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, Sacombank tiếp tục xin hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 sang tháng 6/2016, thay vì tổ chức thường niên vào cuối tháng 4 hàng năm.
HĐQT thống nhất chủ trương báo cáo và xin phép các cơ quan quản lý nNhà nước cho phép Sacombank được tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến trong tháng 6/2016, thay vì trong tháng 4/2016 theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng với lý do trong năm 2015, Sacombank đã thực hiện nhận sáp nhập SouthernBank và hiện tại Sacombank đang chờ hướng dẫn và phê duyệt Đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, UBCK và Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Sacombank được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015.

Ngân hàng hiện đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2016. Theo đó, Sacombank ghi nhận 199 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chỉ bằng 50% kết quả cùng kỳ năm trước. lãi sau thuế của Sacombank là 161 tỷ đồng, giảm 74%.
Theo giải trình của Ngân hàng, nguyên nhân khiến lợi nhuận trong quý I sụt giảm mạnh chủ yếu là do thu nhập lãi thuần giảm hơn 700 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí trả lãi tiền gửi hơn 1.200 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu của Sacombank cuối kỳ đạt 2,28%, tăng so với mức 1,85% tại thời điểm đầu năm.
Như vậy, trong tháng 6/2016 ĐHĐCĐ thường niên của Sacombank sẽ quyết định bộ máy nhân sự cấp cao của Ngân hàng.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.