(ĐTCK) Sáng 26/4, CTCP Than Cao Sơn (TCS - HNX) đã tổ  chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Khác với mọi năm, một số tờ trình của HĐQT đã không nhận được sự đồng ý của đông nhỏ lẻ.
Tại Đại hội, đại diện Ban lãnh đạo TCS đã trình bày báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch 2016, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2015, phương án phát hành cổ phiếu thưởng.
Cụ thể, năm 2015, TCS đạt doanh thu 4.679,87 tỷ đồng, hoàn thành 88,6% kế hoạch ban đầu và hoàn thành 102,67% kế hoạch điều chỉnh. Lợi nhuận trước thuế  đạt 22,32 tỷ đồng, hoàn thành 45,2% kế hoạch ban đầu và hoàn thành 52,46% kế hoạch điều chỉnh. Lợi nhuận sau thuế đạt 17,5 tỷ đồng.
Năm 2016, TCS đặt kế hoạch doanh thu 4.878,13 tỷ đồng, lợi nhuận 38,2 tỷ đồng, cổ tức 4-5%, đầu tư xây dựng cơ bản 658 tỷ đồng.  Tuy nhiên, ông Đặng Văn Tùng, Giám đốc TCS cho biết, đây là chỉ tiêu xây dựng ban đầu, hiện Tập đoàn TKV đã điều chỉnh về sản lượng giao cho Công ty xuống 250.000 tấn than.
Ý khiến tại Đại hội, một số cổ đông, chủ yếu là cán bộ công nhân viên Công ty đề nghị, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh giảm theo kế hoạch của Tập đoàn để không gây áp lực cho ban điều hành. 
Trả lời các cổ đông, ông Phạm Hồng Tài, Chủ tịch HĐQT TCS cho biết, có thể điều chỉnh về sản lượng, còn các chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức, thu nhập là không điều chỉnh, vì phải đảm bảo lợi nhuận để đảm bảo chia được cổ tức 4-5% và đảm bảo thu nhập, trích quỹ phúc lợi. 
Trả lời thêm về vấn đề này, ông Đặng Văn Tùng, Giám đốc Công ty cho rằng, kế hoạch khai thác giảm thì doanh thu giảm và lợi nhuận cũng phải giảm, chỉ giữ kế hoạch thu nhập của người lao động.
Cuối cùng, ông Tài đế nghị Đại hội thông qua phương án điều chỉnh lại hầu hết các chỉ tiêu mà Ban lãnh đạo Công trình Đại hội, ngoại trừ cổ tức vẫn ở mức 4-5% và thu nhập bình quân của người lao động phấn đấu 7,289 triệu đồng/tháng/người.
Cụ thể, thai khai thác 3,65 triệu tấn, than kinh doanh 3,55 triệu tấn, doanh thu 4.561 tỷ đồng, lợi nhuận không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch Tập đoàn giao và ủy quyền cho HĐQT thay đổi phù hợp với tình hình.
Về báo cáo tài chính, ông Lê An, đại diện nhóm cổ đông sở hữu 857.892 cổ phiếu TCS, chiếm 8,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cho biết thắc mắc, phần lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 la bằng 0. Liệu có phải Công ty đã trích lập hết không, việc trích lập này có vi phạm quy định về tài chính hay không? Trả lời việc này, ông Vũ Văn Tuân, Kế toán trưởng TCS cho biết, đã trích lập theo hướng dẫn của Tập đoàn. Tuy nhiên, bà Trần Thị kim loan, Trưởng ban kiểm soát giải thích thêm, việc trích lập này chỉ là tạm thời, quyết định cuối cùng sẽ do Đại hội quyết định.
Về phương án chia cổ tức 2015 và trích lập các quỹ, HĐQT trình phương án trả cổ tức 4% bằng tiền mặt, tương đương gần 6 tỷ đồng, chiếm gần 34,3% lợi nhuận sau thuế năm 2015; trích lập Quỹ đầu tư phát triển 3,45 tỷ đồng, chiếm 19,7% lợi nhuận sau thuế; trích lập Quỹ phúc lợi khen thưởng 8,05 tỷ đồng, chiếm 46% lợi nhuận sau thuế.
Về phương án phân phối lợi nhuận này, ông Lê An nêu ý khiến: "Đứng trên vị trí là nhà đầu tư tài chính, ai cũng sẽ mong muốn đồng vốn của mình đầu tư vào công ty với mục đích thu lợi nhuận từ đồng vốn của mình bằng cổ tức.Tôi mong các cổ đông là người của công ty cũng phải nhìn nhận theo cách này".
Cũng theo ông An, các khảo sát về quản trị trên thê giới đều cho thấy, thu nhập tăng thêm không phải là động lực chính tạo nên năng suất lao động và sự gắn bó của người lao động, mà chính là sứ mệnh cao cả mà công ty đặt ra, tầm nhình xa mà HĐQT vạch nên, các giá trị cốt lõi như sự chính trực, công bằng, bình đẳng...
"HĐQT cần thực thi cần thực thi các nguyên tắc quản trị tiên tiến, được OECD khuyến nghị áp dụng, trong đó có các nội dung quan trọng là: Công ty phải bảo vệ và thực hiện quyền của cổ đông; cổ đông thiểu số phải dược bảo vệ khỏi các hành động lạm dụng bởi hoặc vì lợi ích của cổ đông nắm quyền kiểm soát", ông An nói.
Ông Tài cho biết: "Rất thông cảm với cổ đông, nhưng mong cổ đông thông cảm cho Công ty, nhất là với ngành đặc thù như ngành than. Nếu không có thu nhập cao, thì khó thu hút được người lao động. Ngoài lương, còn đảm bảo phúc lợi cho người lao động. Vì vậy, nên phải đảm bảo hài hòa lợi ích đôi bên (giữa cổ đông và người lao động)".
Tuy nhiên, với việc TKV sở hữu 51% vốn điều lệ, các tờ trình đã được thông qua.
Đại hội cũng thông qua phương án phát hành 11,85 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 100:79 trong quý II và III/2016 để tăng vốn.
Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty và bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát.
T. Lê
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.