(ĐTCK) Ngày 23/4, ĐHCĐ CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC) đã diễn ra tại TP. HCM.

Năm 2015, TAC dự kiến cung cấp ra thị trường 163.000 tấn dầu ăn, tăng 5% so với năm 2014. Doanh thu 4.320 tỷ đồng, tăng 4,7%, lợi nhuận sau thuế dự kiến 50 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2014. Cổ tức chia 16% bằng với năm 2014.

Dự báo thị trường tiêu thụ năm 2015 còn nhiều khó khăn và phải cạnh tranh với các sản phẩm nhãn hàng riêng giá rẻ hơn ngay trong hệ thống siêu thị, TAC đưa chiến lược tăng cường các sản phẩm dầu ăn cao cấp, dầu Cooking và Vạn Thọ.

Ông Hà Bình Sơn, Tổng giám đốc TAC cho biết, Nhà máy Dầu Phú Mỹ và Nhà máy Dầu Vinh sẽ được giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Năm 2014, cả 3 chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, sản lượng đều giảm so với 2013 nhưng đều vượt kế hoạch đề ra.

Trả lời thắc mắc của cổ đông về việc cổ tức 2 năm nay chỉ 16%, tại sao TAC không chia thêm lợi nhuận cho cổ đông để tăng thêm cổ tức. Ông Hà Bình Sơn cho rằng, Công ty không thể nào chia hết lợi nhuận cho cổ đông được. Phần lợi nhuận giữ lại của TAC còn 100 tỷ đồng sẽ dành để đầu tư và dành vốn cho sản xuất kinh doanh. Nếu đi vay vốn ngân hàng dù lãi suất đang thấp cũng không an toàn bằng việc dùng vốn chủ sở hữu.

Ngành dầu ăn có tỷ suất sinh lời trên doanh thu gần như thấp nhất trong các ngành kinh doanh. Doanh nghiệp dầu ăn nào có tỷ suất này 2-3% là cao. TAC có nguồn tài chính tốt và vòng quay vốn nhanh, nên doanh thu cao, lợi nhuận không tương ưng, nhưng năm nào TAC cũng chia cổ tức cho cổ đông tới 16% là chấp nhận được.

Năm nay, TAC sẽ đẩy mạnh năng suất ở nhà máy dầu ăn tại Vinh, phát triển thị phần miền Bắc và miền Trung.

Tại Đại hội, ông Hà Bình Sơn, Tổng giám đốc đã báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2015 với lợi nhuận 19,4 tỷ đồng, sản lượng bán ra thị trường đạt 36.827 tấn.

Tuy nhiên, trong phần công bố kết quả các tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, cổ tức 2015, phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, khen thưởng, cổ tức 2014, thù lao năm 2014 và thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 chỉ đạt tỷ lệ tán thành dưới 65%.

Trước các vấn đề cốt lõi trong năm 2014 và 2015 không được đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, Ban lãnh đạo TAC đã quyết định sẽ thực hiện tổ chức đại hội cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề không được thông qua trên và đã được đại hội cổ đông đồng ý.

Tuy nhiên, đến phút cuối vẫn có một số cổ đông đại diện Ngân hàng HSBC bỏ phiếu trống và một số cổ đông yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông bất thường thay vì lấy ý kiến bằng văn bản.

Linh Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.