(ĐTCK) Sáng ngày 28/4, Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9) đã tiến hành tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 tại Hà Nội.

Sau phần khai mạc, ông Trần Thế Quang, Phó tổng giám đốc SD9 đã thay mặt Ban điều hành báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Theo đó, tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm đạt 949 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch; doanh thu 1.054 tỷ đồng, vượt kế hoạch 2%; lợi nhuận 70,81 tỷ đồng, vượt kế hoạch 1%.

Năm 2015, SD9 đã  thực hiện thoái một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư tài chính tại một số doanh nghiệp như CTCP Bảo hiểm hàng không, CTCP Thủy điểm Đắc Đoa, một phần vốn tại Công ty Tài chính cổ phần Sông đà, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với tổng giá trị thu được là 4,13 tỷ đồng, và một số khoản đầu tư tài chính khác để tập trung nguồn lực cho phát triển ngành nghề mũi nhọn của Công ty.

Đồng thời, cũng trong năm qua, SD9 đã thực hiện giải thể Chi nhánh Sông Đà 907, giải thể Ban điều hành gói thầu EPC công trình Mông Dương 2.

Về công tác quản lý đầu tư, tổng giá trị đầu tư của Công ty năm 2015 chỉ đạt 15,3 tỷ đồng (đạt 22% kế hoạch) do chỉ đầu tư tài chính vào CTCP Thủy điện Nâm Mu tăng vốn điều lệ, chưa thực hiện đầu tư công trình PaKe và đầu tư nâng cao năng lực thiết bị.

Với kết quả thực hiện, sau khi trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi và chi trả thù lao HĐQT, Ban điều hành, SD9 trình Đại hội thông qua phương án phát hành 3.667.956 cổ phiếu bằng nguồn lợi nhuận thặng dư, để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 12%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 36,7 tỷ đồng và dự kiến sẽ được thực hiện trong quý III/2016.

Cũng tại Đại hội sáng nay, dựa trên ý kiến giới thiệu của cổ đông chi phối là Tổng công ty Sông Đà, HĐQT SD9 cũng đã thông qua bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Cụ thể, thành viên HĐQT nhiệm mới bao gồm các ông Nguyễn Hoàng Cường, Chủ tịch HĐQT; ông Trần Thế Quang, Thành viên HĐQT, ông Lê Công Tinh, Nguyễn Gia Hản, Nguyễn Văn Đại, Thành viên HĐQT. Trong đó, ông Trần Thế Quang cũng được HĐQT đề cử giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty thay cho ông Nguyễn Hoàng Cường.

Các nhân sự được giới thiệu là thành viên Ban kiểm soát bao gồm bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Trưởng ban; bà Nguyễn Thị Thu Phương và ông Lương Thế Lăng, Kiểm soát viên.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch năm 2016 với giá trị sản xuất kinh doanh là 1.120 tỷ đồng, doanh thu ghi nhận 1.046 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 70 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt khoảng 7,88 triệu đồng/ người/tháng.

Việt Dương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.