(ĐTCK) Đại hội cổ đông CTCP Địa ốc Sài gòn thương tín (SCR) diễn ra sáng nay đã thông qua nhiều nội dung, trong đó có tờ trình về việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Hồng Anh và bầu thay thế ông Phạm Nhật Vinh. Theo đó, ông Vinh sẽ là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2014-2018.

Ông Vinh cho biết, tại SCR, cơ cấu tổ chức của công ty ngoài ban kiểm soát, ban điều hành và Hội đồng quản trị thì vẫn duy trì Hội đồng sáng lập. Theo đó, vì lý do cá nhân và tập trung hỗ trợ cho SCR ở mức cao hơn, ông Hồng Anh sẽ giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng sáng lập.

Một nội dung quan trọng khác cũng được cổ đông thông qua là kế hạch phát hành 59,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1.876,8 tỷ đồng lên 2.471,8 tỷ đồng.

Trong đó, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông là 9,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,05. Chào bán hơn 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 100:26,7, không hạn chế chuyển nhượng, giá chào bán được chiết khấu 30,97% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014 là 14.488 đồng/cổ phiếu và làm tròn là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn tiền huy động từ đợt phát hành dự kiến 501 tỷ đồng được sử dụng để tái cơ cấu lại nợ hoặc/và cấn trừ công nợ.

Tính đến cuối năm 2014, tổng tài sản SCR khoảng 4.800 tỷ đồng, trong đó dư nợ chiếm hơn 50% khoảng 2.300 tỷ đồng.

Ông Vinh cho biết, ban điều hành cũng nhận thấy đây là vấn đề cần tập trung xử lý. Vì vậy, ngay từ đầu năm đã xin thông qua kế hoạch tái cấu trúc và vào ngày 27/3 vừa qua đã phát hành thành công 300 tỷ đồng, nâng vốn lên 1.800 tỷ đồng, trong đó sử dụng 265 tỷ đồng dùng để cơ cấu nự vay.

Nếu không có gì thay đổi, ngay sau đại hội cổ đông, việc tăng vốn thêm 500 tỷ đồng nữa sẽ được tiến hành và nợ sẽ gỉam tương ứng 500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SCR sẽ thanh hoán 1 phần danh mục đầu tư tài chính (hiện chiếm tỷ trọng khá lớn), nếu thành công thì giảm hơn 600 tỷ đông trong danh mục đàu tư để thanh toán nợ vay. Dự kiến đến cuối tháng 6 năm 2015, trên báo cáo tài chính của SCR sẽ giảm 1.400 tỷ đồng nợ, trong đó có 800 tỷ đồng chuyển từ nợ sang cổ phần.

Đối với vấn đề hàng tồn kho lớn, khoảng 2.000 tỷ đồng, ông Vinh cho biết, tập trung chủ yếu ở Dự án Arista Villa và Jamona city dưới dạng xây dựng dở dang. Đây là các dự án mà khi thị trường tích cực như hiện nay thì bán rất tốt nên khả năng thanh hoán hàng tồn kho trong năm tới sẽ nhanh nhưng chưa đủ điều kiện ghi nhận hết trong năm theo chuẩn mực kế toán.

Dự kiến, trong năm 2015, SCR dự kiến triển khai bán 1.662 sản phẩm của các dự án Arista Villas 100 sản phẩm, 1.158 sản phẩm Jamona City gồm120 đất nền, 780 căn nhà ở xã hội và 258 căn nhà ở thương mại; Jamona Riverside 100 sản phẩm, 60 căn Carilon 3, phân phối 288 sản phẩm từ chủ đầu tư liên kết gồm 192 căn dự án Carillon 2 và 96 căn dự án Celadon City.

Trong năm 2014, lượng khách hàng tham dự sự kiện công bố nhà mẫu mở ban căn họ Jamona City lên đến 1.000 người, số giao dịch thành công ấn tuọng 500 sản phẩm. Hiện SCR đã được ngân hàng chấp thuận tài trợ 200 tỷ đồng cho các căn họ nhà ở xã hội tại dự án này, đồng thời được chấp thuận về mặt nguyên tắc sẽ được tăng hạn mức từ 200 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Điều này sẽ giúp công ty giảm áp lực tài chính và tập trung xây dựng dự án.

Theo đó, năm 2015, SCR lên kế hoạch doanh thu 754,7 tỷ đồng, tăng 9% và lợi nhuận sau thuế 70,9 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2014. Theo kế hoạch của công ty sẽ tăng cường sự hiện diện thương mại của SCR, tại các thị trường nước ngoài nhằm đón đầu xu hướng người nuớc ngoài được phép mua nhà tại Việt Nam.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.