(ĐTCK) Cổ đông thất vọng vì 5 năm qua, lợi nhuận của PGD giảm dần đều, từ mức lãi ròng 300 tỷ đồng còn 165 tỷ đồng năm 2014. Trong khi thù lao của HĐQT năm 2015 là rất cao, chiếm tới 10% lợi nhuận sau thuế, khoảng 10 tỷ đồng.

 

Năm 2015, PGD sẽ cung cấp ra thị trường 581 triệu m3 khí, giảm 8% so với năm 2014. Doanh thu dự kiến 6.497 tỷ đồng, giảm gần 7% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 100 tỷ đồng, giảm 39% so với năm 2014. Cổ tức dự kiến là 15%.

PGD tăng mức chi trả cổ tức năm 2014 thêm 5%, từ mức 20%, lên mức 25% đã được ĐHCĐ thông qua.

Năm nay, PGD có thêm khách hàng mới là những doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Tiền Hải (Thái Bình). PGD sẽ cung cấp 20 triệu m3 khí cho các khách hàng này vào đầu quý 3 và ghi nhận doanh thu ngay trong năm 2015.

Đồng thời, PGD cũng đầu tư xây dựng công trình mới là dự án hệ thống cấp khí thấp áp cho các Khu công nghiệp Nhơn Trạch (Đồng Nai) giai đoạn 2.

Trong phần thảo luận, cổ đông mã số 1327 hỏi: 5 năm qua, lợi nhuận của PGD trong quá trình giảm dần đều, từ mức lãi ròng 300 tỷ đồng còn 165 tỷ đồng năm 2014. Tôi rất thất vọng với ban lãnh đạo nhiệm kỳ vừa rồi. Một điều nữa là trong Tờ trình thù lao của HĐQT năm 2015 là rất cao, chiếm tới 10% lợi nhuận sau thuế, khoảng 10 tỷ đồng. Trong đó, có thành viên HĐQT kiêm nhiệm mà thù lao tới 50 triệu đồng/tháng. Tôi không đồng ý vì mức này là quá cao?

Trả lời vấn đề này, ông Trần Thành Nam, Tổng giám đốc PGD cho biết, cổ đông phải thấy rằng, trong bối cảnh giá dầu giảm vừa qua mà tỷ suất sinh lời của PGD tương đối tốt so với các doanh nghiệp dầu khí trong ngành. Mức chia cổ tức cũng khá cao. Năm 2014 tăng thêm 5% lên mức 25%.

Về vấn đề thành viên HĐQT chuyên trách là do đặc thù của PGD có PVN là cổ đông lớn, có thành viên trong ban HĐQT nên phải chuyên trách. Thời gian tới, PGD sẽ tăng cường nhiệm vụ của thành viên HĐQT vào sản xuất kinh doanh, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên HĐT phụ trách từng lĩnh vực: tài chính, đầu tư, kinh doanh…

Trả lời câu hỏi của cổ đông đại diện cho CTCK Rồng Việt về vấn đề phương pháp tính giá khí đầu vào thả nổi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của PGD như thế nào? Ông Trần Thành Nam cho biết, giá khí thấp áp được tính trên cơ sở giá dầu. Trước đây, Công ty tính giá khí đầu vào theo giá fix (hỗn hợp cả cố định, thả nổi) sẽ có lợi cho công ty khí giá đầu vào thấp. Tuy nhiên, năm 2015, dự báo giá dầu thô biến động mạnh từ 30 USD/thùng tới 70-80 USD/thùng, nên giá khí phải linh hoạt và thực hiện thả nổi để giảm tối đa lỗ. Vì những tháng cuối năm 2014, giá dầu giảm gần một nửa,còn trên 50 USD/thùng so với đầu năm khiến giá khí thấp áp giảm 1,5 lần so với các khí khác trong năm 2014. Tuy nhiên, giá dầu 2015 chúng tôi cho rằng tương đối thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của PGD.

Linh Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.