(ĐTCK) Tại ĐHCĐ thường niên 2016 của CTCK KIS Việt Nam (KIS) vừa diễn ra, cổ đông chất vấn ban lãnh đạo Công ty: chưa thấy KIS đưa ra kế hoạch xử lý lợi nhuận? 

Sang năm khi hết lỗ lũy kế, thì việc xử lý lợi nhuận sẽ như thế nào, ví dụ như kế hoạch chia cổ tức?

Ông Oh Kyung Hee, Chủ tịch HĐQT của KIS trả lời, Công ty vẫn đang lỗ lũy kế, nên chưa có kế hoạch xử lý lợi nhuận. Hết năm 2016, sau khi kiểm tra kết quả kinh doanh, Công ty sẽ xem xét sau.

Trả lời câu hỏi hiện doanh thu tăng, vậy tỷ lệ lợi nhuận tăng đã tương xứng với doanh thu chưa, ông Oh Kyung Hee cho biết, Công ty xem xét tăng chi phí dựa trên phần tăng doanh thu. Do đó, kế hoạch lợi nhuận trong năm 2016 là tương xứng với tỷ lệ tăng của doanh thu và chi phí.

ĐHCĐ của KIS đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản: 328 tỷ đồng doanh thu, 154,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.