(ĐTCK) Ngày 4/3/2016, Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam - Gelex (mã GEX) tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua nhiều nội dung quan trọng, nhất là vấn đề nhân sự, do GELEX vừa được Bộ Công thương thoái vốn.
 • 15:37 ngày 04/03/2016
  Đọc báo cáo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết ĐHCĐ.
 • 15:31 ngày 04/03/2016
  Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. Thông qua toàn bộ thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát như danh sách đề cử HĐQT, Ban Kiểm soát.
   15.30: Ra mắt thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
   
 • 14:18 ngày 04/03/2016
  Kết quả biểu quyết:
  99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành danh sách ứng cử viên bầu HĐQT và 99,97% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại tham dự thông qua danh sách ứng cử viên bầu Ban Kiểm soát.
  ảnh 1
   HĐQT mới ra mắt cổ đông
  Đại hội thực hiện bỏ phiếu bầu HĐQT, Ban Kiểm soát, có 5 ứng viên thành viên HĐQT bầu 5; 3 ứng viên Ban Kiểm soát, bầu 3.

   

  ảnh 2
   Ban kiểm soát mới ra mắt cổ đông

 • 14:00 ngày 04/03/2016
  Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên bầu Ban Kiểm soát:
  1. bà Vũ Thanh Hương -- trợ lý Chủ tịch HĐQT Gelex
  2. bà Nguyễn Thị Thanh Yến - Kế toán trưởng CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội
  3. Phạm Thế Ngọc - Trưởng phòng kỹ thuật Gelex
 • 13:56 ngày 04/03/2016
  HĐQT giới thiệu danhh sách ứng viên bầu HĐQT 2015-2020:
  1. ông NGuyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT Gelex
  2. ông Nguyễn Trọng Tiếu - thành viên HĐQT- TGĐ Gelex
  3. bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Hoàng Thành
  4. ông Phạm Mạnh Hà - Tổng giám đốc CTCP Chế tạo Cơ điện Hà Nội
  5. ông Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT Đầu tư Xây dựng và Bưu điện
  ĐHCĐ lấy biểu quyết về danh sách HĐQT này. Ông Thịnh không nằm trong danh sách được đề cử
 • 13:53 ngày 04/03/2016
  kết quả lấy ý kiến:
  về phương thức đề cử bổ sung ứng viên bầu HĐQT: 99,95% số cổ đông đồng ý thông qua, chỉ có 62.700 số quyền biểu quyết không đồng ý.
  Về phương thức đề cử bổ sung ứng viên bầu Ban Kiểm soát: 99,94% số cổ đông đồng ý. 
 • 13:36 ngày 04/03/2016
  ông Võ Tấn Thịnh bên cạnh việc được đề cử (nhưng không hợp lệ) của nhóm cổ đông lớn, còn trực tiếp tham dự với số cổ phiếu sở hữu và đại diện sở hữu chiếm tỷ lệ 7% vốn điều lệ Gelex. Ông Thịnh hiện đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Cáp điện Thịnh Phát.
  Cổ đông sở hữu lớn nhất hiện nay tại Gelex là Chứng khoán Bản Việt, 15 triệu cổ phiếu, tương đương 9,68% vốn Tổng công ty
 • 13:31 ngày 04/03/2016
  Theo ông Cương, Gelex mới chỉ nhận được 1 đề cử ứng viên HĐQT từ nhóm cổ đông nắm 10 triệu cổ phiếu với ông Võ Tấn Thịnh. Tuy nhiên, do chưa có văn bản chính thức, nhóm cổ đông không nắm đủ thời gian, nên đề cử không hợp lệ.
  Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Thông tư 121 về quản trị công ty đại chúng, Đại hội xin ý kiến về việc ứng viên bầu HĐQT do HĐQT đương nhiệm giới thiệu, ứng viên bầu Ban Kiểm soát do Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu.
  ĐHCĐ hiện đang lấy phiếu biểu quyết.
 • 13:19 ngày 04/03/2016
  ĐHCĐ bắt đầu tổ chức họp ĐHCĐ tiếp. Hiện tại, Chủ tọa đang thực hiện điểm danh lại danh sách các cổ đông có mặt trong phiên họp buổi chiều. Một số cổ đông đã về giữa giờ nghỉ.
  13h18: ĐHCĐ chuyển sang nội dung bầu cử nhân sự Ban Kiểm soát. Ông Cương đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử....
 • 12:20 ngày 04/03/2016
  ĐHCĐ thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận, đơn vị kiểm toán năm 2016 (AASC). ĐHCĐ tạm nghỉ trưa đến 1h chiều tiếp tục họp
 • 12:06 ngày 04/03/2016
  Kết thúc phần đọc tài liệu xin ý kiến cổ đông về sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện bỏ phiếu thông qua nội dung này.
  ảnh 3
  ĐHCĐ vẫn đang đọc và lấy ý kiến sửa đổi điều lệ. Do đến giờ trưa nên nhiều cổ đông đã tranh thủ ra ngoài ăn để vào họp tiếp nội dung quan trọng phía sau là bầu nhân sự Gelex
 • 11:23 ngày 04/03/2016
  ĐHCĐ thông qua các báo cáo và chuyển sang nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
 • 11:19 ngày 04/03/2016
  Cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh 2015, kế hoạch kinh doanh 2016, báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Kiểm soát.
  ảnh 4 
 • 11:15 ngày 04/03/2016
  Về câu hỏi liên quan đến việc vì sao không tham gia tăng vốn các công ty con (2 công ty), ông Cương cho biết, do trước 2015, Công ty vẫn thuộc bộ Công thương, mọi quyết định đầu tư đều phải xin ý kiến của Bộ. Trong khi đó, đây là mảng không cần thiết phải nắm giữ theo chủ trương của Chính phủ và nếu đầu tư thêm thì phải tăng thêm vốn. Hiện nay, vốn nhà nước đã thoái, mọi quyết định đầu tư sẽ được cân nhắc theo nguyên tắc khác.
  Về câu hỏi liên quan đến khoản lỗ 66 tỷ đồng về tài chính, đại diện đơn vị kiểm toán AASC cho biết, đây là con số hạch toán do khi Gelex giảm tỷ lệ sở hữu tại 2 công ty con, giảm tỷ lệ lợi nhuận tương ứng.
  Về câu hỏi liên quan đến danh sách cổ đông nhận thoái vốn Gelex, ông Cương cho biết, do VSD là đơn vị quản lý cổ đông nên công ty không nắm được. Còn cổ đông lớn nhất hiện nay là Chứng khoán Bản Việt, cổ đông cá nhân khác có cả ủy quyền lẫn thực sở hữu hôm nay tham dự ĐHCĐ xấp xỉ 7%.
 • 10:49 ngày 04/03/2016
  ĐHCĐ vừa kết thúc phần nghe đọc Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo HĐQT, báo cáo Ban kiểm soát, chuyển sang phần hỏi đáp.
  Cổ đông: đã có danh sách ứng cử HĐQT chưa? Bởi vì vẫn chưa có tên danh sách cổ đông lớn? 
  Trả lời: hiện nay đang phần các báo cáo, câu hỏi của quý cổ đông nằm ở phần sau của chương trình.
  Cổ đông: Dự án Trần Nguyên Hãn và Lê Đại Hành?
  Trả lời:
  Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT: Dự án Trần Nguyên Hãn, Công ty đã bắt đầu triển khai các thủ tục để đầu tư từ 3 năm, và có hợp đồng liên doanh với 2 bên.
  Hiện nay dự án chưa triển khai hết vì chưa thành lập pháp nhân, và các thủ tục xin quy hoạch kiến trúc chúng ta chưa làm được mà mới xin được quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất và kiến trúc tổng thể.
  Dự án số 10 Trần Nguyên Hãn nằm trong khu vực tương đối nhạy cảm, nên phải xin rất nhiều giấy phép, nhiều đơn vị... mất tương đối nhiều thời gian. Chúng tôi cũng đặt kế hoạch năm nay sẽ triển khai quyết liệt.
  Dự án 52 Lê Đại Hành, năm 2015 đã xin điều chỉnh để khai thác thêm, hiện nay diện tích lấp đầy khoảng hơn 60%, trong thời gian tới có thể sẽ tăng từ chính nhu cầu của Công ty, các công ty con...
  ảnh 5
  Cổ đông: Thị phần các dòng sản phẩm của Gelex như thế nào? Công tơ cơ đang chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng doanh thu - lợi nhuận? Công tơ điện tử là sản phẩm mới, tính toán thị phần như thế nào?
  Cổ đông: Thưởng tại sao tăng lên 2%?
  Ông Nguyễn Trọng Tiếu, Tổng giám đốc: Dòng công tơ là một sản phẩm chủ lực của Công ty. Năm 2016, dự kiến sản phẩm này còn 800.000 sản phẩm, giảm 90% so với giai đoạn trước. Đây là do yếu tố khách quan do thị trường thay đổi, chúng ta phải chấp nhận.
  Năm 2015, chúng ta có mặt tại 4 tổng phân phối trên 5 tổng phân phối, trừ điện lực miền Trung, họ có sản phẩm tự sản tự tiêu thụ.
  Năm 2015, đưa vào 31.000 sản phâm công tơ điện tử; 2016 dự kiến đưa vào gấp 13,6 lần số lượng tiêu thụ 2015. Đây là con số chúng ta mong muốn và rất nỗ lực. Sản phẩm công tơ điện cơ chúng ta một mình một chợ, nhưng sản phẩm điện tử thì có ít nhất 3 đối thủ, chưa kể công tơ điện tử nhập từ Trung Quốc từ giai đoạn 2006 đến nay.
  Sản phẩm này, chúng ta phải cạnh tranh, nhưng cơ chế thị trường, nên chúng tôi chấp nhận và đưa kế hoạch rất bao tay, tăng 13,6 lần. Kế hoạch này nếu làm được, thì tốt, cơ hội lớn, nhưng thách thức cũng không nhỏ, vì thay đổi liên tục về mặt thiết kế.
  Về phân phối lợi nhuận, năm 2016, những mong muốn mà Ban điều hành đều phải đầu tư lớn. Lợi nhuận chúng ta có được đều phải nghĩ đến việc đầu tư lớn, nếu không thì sẽ không cạnh tranh được.
  Về tỷ lệ chia thưởng: Trước kia, chúng ta có 95% doanh thu là sản phẩm truyền thống, còn nay, chỉ có 5% là sản phẩm truyền thống thôi. Nên dù biết là khó, nhưng chúng tôi không phải vì khó mà xin giảm kế hoạch, vì nếu không nỗ lực, năm 2017 chúng ta sẽ "đứng đường". Vì thế, việc xây dựng kế hoạch này là rất nỗ lực, mạo hiểm và quyết liệt và việc động viên khen thưởng để khuyến khích là cần thiết.
 • 09:32 ngày 04/03/2016
  Tính đến 9h27, ĐHCĐ có 93,25% số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp. 
  Năm 2015, Gelex đạt 1.350 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 249,65 tỷ đồng, tiếp tục năm thứ 5 liên tiếp giai đoạn hoạt động 2010-2015 tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng. Năm 2011, lợi nhuận Gelex đạt 147,7 tỷ đồng. Năm 2011, tỷ lệ chia cổ tức là 11%, các năm 2012-2014, tỷ lệ chia cổ tức là 12%.
  Theo tờ trình họp ĐHCĐ, năm 2016, Công ty dự kiến kế hoạch 1.400 tỷ đồng doanh thu, 235 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức 10%.
   
Ngọc Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.