(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên năm 2016 của CTCP Chứng khoán An Phát (APG – HNX) thông qua kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh 2016, phương án tăng vốn điều lệ và chuyển sàn giao dịch sang HOSE.

Theo đó, kết thúc năm 2015, APG ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 24,27 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2014, cao hơn 5 lần so với kế hoạch và hoàn thành mục tiêu xóa lỗ lũy kế đặt ra trong ĐHCĐ năm 2015.

Tổng doanh thu đạt 32,2 tỷ đồng, trong đó doanh thu môi giới tăng 8,6 lần so với năm 2014, hoạt động đầu tư tự doanh đạt hơn 15,6 tỷ đồng, đóng góp 48,8% tổng doanh thu; tổng chi phí 8,7 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 24,27 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng ở mức 180,23%.

Năm 2016, APG đặt mục tiêu doanh thu đạt 18 tỷ đồng, doanh thu môi giới đạt 6,5 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tự doanh đạt 7,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 10,75 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2016, AGP dự kiến phát hành 20,3 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:3 để tăng vốn điều lệ lên hơn 338,2 tỷ đồng. Số tiền thu được APG sẽ dành toàn bộ để bổ sung vào vốn lưu động của Công ty.

ĐHCĐ cũng đã thông qua việc chuyển niêm yết sang sở GDCK TP. HCM (HOSE), và ủy quyền cho HĐQT thực hiện trong thời gian thích hợp.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.