(ĐTCK) Trong năm nay, BIDV sẽ phát hành thêm 6.000 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên trên 34.100 tỷ đồng, sáp nhập MHB theo tỷ lệ cổ phiếu chuyển đổi 1:1 và thành lập Công ty tài chính cho vay tiêu dùng

Đại hội cổ đông của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đang diễn ra tại TP. HCM. Theo báo cáo đươc ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV trình bày tại Đại hội thì năm 2014 tổng tài sản Ngân hàng tăng trưởng khá, đạt 655 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18%, giúp BIDV tiếp tục là một trong những ngân hàng có quy mô lớn nhất thị trường.

Tổng dư nợ tín dụng tăng trưởng tích cực so với toàn ngành ngân hàng, chất lượng tín dụng được cải thiện: dư nợ tín dụng đạt trên 460 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18,9%. Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm dần từ mức 2,9% năm 2012 xuống dưới 2% năm 2014.

Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo đúng định hướng với tốc độ tăng trưởng tín dụng lĩnh vực ưu tiên (doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghệ cao, nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu...) đều cao hơn tốc độ tăng trưởng chung, tỷ lệ dư nợ bán lẻ trên tổng dư nợ tăng, đạt 17%.

Huy động vốn đạt 502 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 20%. Cơ cấu nguồn vốn cải thiện theo hướng tăng tính ổn định, bền vững, tăng tỷ trọng tiền gửi dân cư.

Thu dịch vụ ròng đạt 2.835 tỷ, tăng 18,4% so với năm 2013, tiếp tục là một trong những ngân hàng có quy mô thu dịch vụ ròng dẫn đầu thị trường.

Hiệu quả kinh doanh tăng trưởng ổn định phù hợp với tốc độ tăng trưởng quy mô: Lợi nhuận trước thuế 2014 đạt trên 6.065 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2013, dự phòng rủi ro trích lập đầy đủ theo quy định, ROE đạt 14,4% và ROA đạt 0,8%. Đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức không thấp hơn 9% như đã cam kết với cổ đông.

Trong năm nay, BIDV sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá trị 6.000 tỷ đồng, chuyển đổi cổ phiếu từ sáp nhập MHB (336,9 triệu cổ phiếu) để tăng vốn lên trên 43.100 tỷ đồng. 

Theo ông Trần Bắc Hà, BIDV đã phối hợp MHB xây dựng đề án sáp nhập MHB vào BIDV theo tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu 1:1. Di chuyển 12 chi nhánh MHB tại khu vực miền núi phía Bắc và Đồng bằng Sông Cửu Long về địa bàn trọng điểm TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Cũng trong năm nay, BIDV sẽ mua lại một công ty tài chính để chuyển đổi thành công ty tài chính cho vay tiêu dùng BIDV hoặc chuyển đổi công ty tài chính của BIDV thành Công ty tài chính cho vay tiêu dùng.

Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.