(ĐTCK) Sáng ngày 26/6, tại Đồng Nai, CTCP Đường Biên Hòa (BHS) đã tiến hành ĐHCĐ bất thường thông qua việc sáp nhập với CTCP Đường Ninh Hòa (NHS).
Theo đó, Đại hội bất thường của BHS đã thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của NHS; phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của NHS và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Cũng tại đại hội lần này, HĐQT BHS trình cổ đông thông qua việc giảm số lượng Thành viên HĐQT từ 6 còn 5 thành viên và bầu cử bổ sung các ứng viên ông Lê Văn Dĩnh, bà Trần Quế Trang, ông Lê Ngọc Thông tham gia vào HĐQT, bầu cử bổ sung ông Lê Quốc Phong tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty.

Vân Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.