(ĐTCK) HĐQT CTCP Thế giới số (Digiworld, mã DGW) vừa có nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn với tỷ lệ 30% như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã thông qua.

Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm là hơn 9,1 triệu đơn vị. Nguồn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán của Công ty đến thời điểm 30/06/2016 là 152,6 tỷ đồng.

Sau đợt tăng vốn từ phát hành cổ phiếu thưởng này, vốn điều lệ của DGW sẽ tăng thêm hơn 91 tỷ đồng, lên hơn 397,5 tỷ đồng.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.