(ĐTCK) Tài sản thế chấp là tàu, vốn chủ sở hữu âm tới 368 tỷ đồng, các ngân hàng có đòi được khoản hơn 272 tỷ đồng nợ lãi và 741 tỷ đồng nợ gốc của DDM?

Theo BCTC quý II/2015 của CTCP Hàng Hải Đông Đô (mã DDM), quý II/2015, Công ty đạt doanh thu 77 tỷ đồng trên giá vốn 81,5 tỷ đồng, lỗ sau thuế trên 28,6 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, mức lỗ của DDM đã giảm khá mạnh (quý II/2014 lỗ 46,8 tỷ đồng), chủ yếu do quy mô hoạt động giảm dẫn tới lỗ gộp giảm và tiết kiệm chi phí lãi vay.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của DDM là 164 tỷ đồng, lỗ 55,6 tỷ đồng. Với kết quả trên, vốn chủ sở hữu của Công ty tiếp tục giảm sâu về mức -368 tỷ đồng trên vốn điều lệ 122,4 tỷ đồng.

Thuyết minh BCTC của DDM cho thấy, tại ngày 30/6/2015, Công ty có 658,6 tỷ đồng nợ ngắn hạn, 741,1 tỷ đồng nợ dài hạn, chủ yếu là nợ ngân hàng dưới dạng nợ gốc và lãi vay phải trả. Số lãi vay phải trả ngân hàng của DDM đã tăng lên mức 272,586 tỷ đồng so với mức đầu năm nay là 245 tỷ đồng.

Các khoản vay này đều được thế chấp bằng tàu, nhưng với thực trạng âm vốn chủ sở hữu, giá tàu giảm mạnh trong gần 10 năm qua và khấu hao tàu, liệu các chủ nợ có đòi được nợ tại DDM?

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.