(ĐTCK) Tổng công ty Phân bón dầu khí Cà Mau – CTCP cho biết, năm 2015, tổng doanh thu hợp nhất của Tổng công ty đạt 6 nghìn tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch năm. 

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 882 tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/vốn chủ hữu bình quân đạt 15,4% (năm 2014 là 18,3%).

Tính chung 4 năm 2012- 2015, tổng doanh thu hợp nhất đạt 22,84 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 2,97 nghìn tỷ đồng, vượt 5,4% kế hoạch 5 năm. Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/vốn chủ hữu bình quân đạt 23,5%/năm (trong đó: (năm 2011 chưa đi vào hoạt động); 2012 đạt 44,5%, 2013 đạt 15,9%, 2014 đạt 18,3% và 2015 đạt 15,4%).

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 30/9/2015 của Công ty mẹ - PVCFC là 1,5 lần, thấp hơn so với thời điểm 31/12/2014 là 1,98 lần.

Riêng Dự án Đạm Cà Mau chỉ sau 4 năm đưa vào hoạt động đã đạt tổng lợi nhuận sau thuế 2,97 nghìn tỷ đồng và tiền thu về từ cổ phần hóa (bán 25% cổ phần) là 1.580 tỷ đồng. Với gần 4.500 tỷ đồng, Tổng công ty đã thu về toàn bộ phần vốn điều lệ, vốn góp của Tổng công ty đầu tư vào Dự án.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.