(ĐTCK) Tưởng chừng Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Vinamilk (VNM) diễn ra sáng ngày 21/5 tại TP. HCM sẽ có những tranh luận gay gắt liên quan đến chương trình phát hành ESOP, nhưng mọi thứ lại diễn ra rất thuận lợi và tất cả tờ trình của HĐQT đã được thông qua, bao gồm cả việc nới room.

Với nội dung cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015, HĐQT trình Đại hội thông qua cổ tức còn lại của năm 2015 với mức cổ tức 2.000 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể, trích lập quỹ đầu tư phát triển 769,49 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi 768,9 tỷ đồng; chi trả cổ tức chia làm 2 đợt gồm 4.000 tỷ đồng của đợt 1 (đã được trả) và đợt 2 ước tính hơn 2.401 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đạt 2.990,47 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, HĐQT trình Đại hội phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016, với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 44.560 tỷ đồng, tăng 11% so với kết quả năm 2015; lợi nhuận trước thuế 10.020 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận sau thuế 8.266 tỷ đồng, tăng 6%. 

Về mức đầu tư tài sản giai đoạn 2012-2016, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh giảm 496 tỷ đồng, tương ứng giảm 3,82% từ mức 12.996 tỷ đồng, xuống 12.500 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tại Công ty mẹ 8.448 tỷ đồng, tăng 549 tỷ đồng; Lam Sơn Milk 789 tỷ đồng, giảm 69 tỷ đồng; bò sữa Việt Nam 1.616,6 tỷ đồng, giảm gần 159 tỷ đồng; Công ty con - liên kết khác 1.346 tỷ đồng, giảm 1.000 tỷ đồng; dự phòng 300 tỷ đồng, tăng gần 185 tỷ đồng.

Về phân phối lợi nhuận năm 2016, HĐQT trình Đại hội phê duyệt kế hoạch trích quỹ đầu tư và phát triển 10% lợi nhuận sau thuế; trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế; tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 50%/ lợi nhuận sau thuế. Trong đó, VNM tạm ứng đợt 1/2016 dự kiến 4.000 đồng/cổ phiếu, đợt 2/2016 dự kiến thanh toán vào tháng 5-6/2017.

Một nội dung quan trọng khác là HĐQT trình Đại hội kế hoạch phát hành 241.915.440 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng), với tỷ lệ phát hành 5:1.

Đặc biệt, HĐQT VNM trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chương trình cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Chương trình này cũng đã được đưa ra ở những ĐHĐCĐ năm trước nhưng chưa được thông qua.

Theo chương trình ESOP năm nay, VNM dự kiến sẽ phát hành 9.437.795 cổ phần, bao gồm bán 522.795 cổ phiếu quỹ cho người lao động, tương đương với 0,04% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty; phát hành thêm 8.915.000 cổ phần mới, tương đương với 0,74% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

Giá phát hành cổ phần mới và bán cổ phiếu quỹ cho người lao động được xác định bằng 2 lần giá trị sổ sách của Công ty được ghi nhận trên báo cáo tài chính gần thời điểm phát hành nhất đã được kiểm toán soát xét. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2016

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng sẽ thảo luận về việc chuyển đổi Lam Sơn Milk thành một đơn vị trực thuộc (Chi nhánh) của VNM theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp.

Vấn đề được rất nhiều cổ đông quan tâm là việc tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài… Khi trình bày về vấn đề này, bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch HĐQT VNM cho biết, HĐQT sẽ hoàn tất và trình kế hoạch mở không giới hạn cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào Vinamilk.

Một số vấn đề về kế hoạch kinh doanh, nới room, ESOP, niêm yết ở nước ngoài cổ đông hỏi đã được lãnh đạo VNM giải đáp. Chương trình ESOP trước đây vốn là nội dụng khó thông qua do sự phản đổi của SCIC. Trong năm nay, việc phát hành ESOP của VNM cũng đã phải gửi lên Bộ Tài chính, nhưng Bộ Tài chính chuyển quyền quyết định cho SCIC. Cuối cùng chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm nay cũng VNM cũng đã được thông qua.
Dưới đây là diễn biến phần thảo luận tại Đại hội
 • 12:06 ngày 21/05/2016
  Theo kết quả Ban kiểm phiếu công bố, toàn bộ các tờ trình đã được Đại hội thông qua.
 • 11:25 ngày 21/05/2016

  Đại hội kết thúc phần thảo luận và đang chuẩn bị biểu quyết thông qua các kế hoạch đã trình.

 • 11:24 ngày 21/05/2016

  Đại diện một quỹ đầu tư hỏi về chương trình ESOP.

  Đại diện VNM: đối tượng là hơn 6.000 cán bộ công nhân viên. Có ý kiến đưa ra là xét từng cán bộ công nhân của VNM được hưởng cổ phiếu này, nhưng kế hoạch như vậy rất khó thực hiện. 

  Trả lời tiếp vấn đề nới hết room cho nhà đầu tư nước ngoài, bà Nguyễn Thị Băng Tâm, Chủ tịch HĐQT VNM cho biết, nới room cho nhà đầu tư nước ngoài là chủ trương lớn của Nhà nước. VNM là lĩnh vực không hạn chế việc nới room cho nhà đầu tư nước ngoài, nên có thể mở 100%. Đối với kế hoạch thoái vốn khỏi VNM của SCIC, theo bà Tâm, lộ trình thoái vốn SCIC vẫn đang cân nhắc.

 • 11:23 ngày 21/05/2016

  Một cổ đông khác chưa hài lòng với kế hoạch kinh doanh 2016 và đưa ra câu hỏi: Tại sao đưa kế hoạch kinh doanh năm 2016 thấp như vậy.

  Bà Liên: VNM dự kiến trên tăng trưởng ngành hiện nay chỉ 7-9%/năm, nên mức tăng trưởng của VNM là cao hơn tăng trưởng của ngành, nhưng quý I/2016 lại cao hơn dự tính. Đây là tín hiệu đáng vui mừng, nhưng cũng đừng lấy quý I áp cho cả năm, vì thị trường còn nhiều biến động chưa lường trước được, nên mong cổ đông đồng thuận với kế hoạch kinh doanh này.

 • 11:22 ngày 21/05/2016

  Cổ đông: TPP sẽ ảnh hưởng thế nào với ngành sữa?

  Bà Liên: Hiệp định này vừa là cơ hội, vừa là áp lực khi thuế suất bằng 0% sữa nước ngoài sẽ tràn vào. Chúng tôi chỉ lo ngại về sữa của bà con nông dân. Còn sữa ở trang trại của VNM thì khá yên tâm. Phải cố gắng để giá sữa của người nông dân bằng giá sữa của trang trại thì mới yên tâm cạnh tranh được.


 • 11:21 ngày 21/05/2016

  Trả lời câu hỏi của cổ đông về kế hoạch doanh thu lợi nhuận luôn ở mức thấp so với kết quả đạt được, bà Liên cho biết, năm 2014, VNM không đạt kế hoạch, nhưng chúng tôi không làm tiểu xảo chuyển số và kết quả kinh doanh các năm tiếp theo cũng thực hiện như vậy.

 • 11:20 ngày 21/05/2016

  Cổ đông: Tại sao VNM không niêm yết ở nước ngoài? Xin lãnh đạo Công ty cho biết kế hoạch thoái vốn tại các công ty đường và kế hoạch hợp tác với công ty sữa nước ngoài?

  Bà Liên: Kế hoạch này không làm được, vì hiện nay, sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đã lên tới 49%. Đối với việc thoái vốn ở công ty đường, vì số vốn của VNM ở các công ty này quá nhỏ, không có tác động gì được với công ty, nên VNM thoái để tập trung cho những công ty sữa.

  Đối với kế hoạch l iên kết với công ty sữa nước ngoài, VNM vẫn đang làm và đây là một trong những xu hướng phát triển của công ty. Kế hoạch mua bán sáp nhập cũng vậy, VNM vẫn đang làm với nguyên tắc bỏ ra số tiền ít nhất, nhưng lợi nhuận phải cao nhất. Trong khi đó, tăng trưởng xuất khẩu định hướng trong lai sẽ chiếm 50% doanh thu của VNM. Nhưng đây là kế hoạch tương laim còn bao giờ đạt được mức này thì chưa có câu trả lời, vì thị trường đang cạnh tranh rất khốc liệt.

 • 11:15 ngày 21/05/2016

  Cổ đông: Xin cho hỏi kế hoạch nới room và thoái vốn của SCIC

  Bà Mai Kiều Liên: Về kế hoạch thoái vốn của SCIC, HĐQT không biết được đó là kế hoạch của SCIC. Còn về kế hoạch khi mở  room 100% cho nước ngoài, thì giữ thương hiệu VNM như thế nào cũng là trăn trở của cả Công ty. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài vào VNM cũng vì thương hiệu, nên họ không thể bỏ thương hiệu với gía trị trên 7 tỷ USD này được. Chúng tôi nghĩ không ai mua VNM để xóa thương hiệu đang mang lại lợi tức cho cổ đông.
 • 11:12 ngày 21/05/2016

  Sau phần báo cáo, Đại hội bước vào phần thảo luận.

  Cổ đông: năm 2015, Công ty phát triển tốt cả doanh thu lợi nhuận, nhưng kế hoạch 2016 có vẻ hơi yếu với mức tăng trưởng tương ứng là 11% và 6%, hơi thấp so với quy mô của VNM. Nếu chấp nhận kế hoạch kinh doanh này thì kế hoạch doanh thu 3 tỷ USD năm 2017 sẽ khó đạt được?

  Bà Mai Kiều Liên,Tổng giám đốc VNM: Với kế hoạch đặt mục tiêu 3 tỷ USD năm 2017, sai lầm của HĐQT là không tính tăng trưởng của ngành sữa, mà dựa trên tốc độ tăng trưởng của Công ty. Vì vậy, kế hoạch này vẫn là dấu chấm hỏi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được kế hoạch nhưng trước mắt vẫn phải là giữ được thị phần.

Ngoc Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.