(ĐTCK) ĐHCĐ lần 1 CTCP Thép Tiến Lên (TLH) tổ chức không thành công khi chỉ có 37 cổ đông tham dự, tương đương hơn 54% số cổ phần có quyền biểu quyết. Dự kiến, ĐHCĐ lần 2 sẽ diễn ra vào ngày 19/4 tới.

Theo tài liệu ĐHCĐ, TLH sẽ xin ý kiến cổ đông phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và không chuyển đổi. Cụ thể, TLH dự kiến phát hành 1,5 triệu trái phiếu không chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương 150 tỷ đồng. Trong đó gồm 80,69 tỷ đồng phát hành cho cổ đông hiện hữu và hơn 69,3 tỷ đồng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng với lãi suất dự kiến 6 -7,5%/năm. Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ dùng bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ.

TLH cũng sẽ phát hành 1,5 triệu trái phiếu chuyển đổi, trong đó, 75 tỷ đồng sẽ phát hành cho cổ đông và 75 tỷ đồng phát hành cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ dùng bổ sung vốn lưu động và đầu tư xây dựng khu dịch vụ, thương mại An Phước, Long Thành, Đồng Nai.

Năm 2015, TLH đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận 125 tỷ đồng.    

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.