(ĐTCK) Ngày 21/4, Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. 

Theo đó, đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu 1.710 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận sau thuế 72 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2016; chia cổ tức tối thiểu 80% lợi nhuận sau thuế.

Đại hội cũng thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với việc chi trả cổ tức bằng tiền theo tỷ lệ 5% mệnh giá. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II hoặc quý III/2017. Bên cạnh đó, DAG sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% cho cổ đông hiện hữu.

Ngoài ra, đại hội thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 419 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, vốn huy động được sẽ dùng để đầu tư các dây chuyền sản xuất mới.

Năm 2016, DAG đạt doanh thu 1.393 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2015.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.