(ĐTCK) CTCP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng (DAE) cho biết, ngày 1/12 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện các quyền. 

Cụ thể, DAE sẽ tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%, thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 15/12. Bên cạnh đó, DAE cũng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016, tuy nhiên, Công ty chưa thông báo thời gian tổ chức Đại hội.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2015, doanh thu thuần DAE đạt hơn 26 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 1,6 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 58,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 5,53 tỷ đồng và 4,3 tỷ đồng.

Với kế hoạch đề ra năm 2015 đạt 65 tỷ đồng doanh thu và 5,8 tỷ đồng lợi nhuận, 9 tháng, DAE đã lần lượt hoàn thành 90,15% và 95,34% kế hoạch.

Thanh Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.