(ĐTCK) Năm 2015, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Dabaco ước đạt 252,6 tỷ đồng, tăng 35,4 tỷ đồng, tương đương vượt 16% so với kế hoạch năm 2015.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) vừa ra quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty với tổng doanh thu 8.456,4 tỷ đồng thấp hơn thực hiện 2015 hơn 230 tỷ (2,6%) nhưng cao hơn so với kế hoạch 2015. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đặt kế hoạch 346 tỷ đồng, cao hơn thực hiện 2015 hơn 22%, lợi nhuận sau thuế 291,2 tỷ đồng, cao hơn thực hiện năm 2015 hơn 15,4%.

Trong đó, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh chính 241 tỷ và lợi nhuận từ bất động sản 50 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị và Tập đoàn, năm 2015, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 8.688 tỷ đồng, tăng 726 tỷ đồng, tương đương vượt 9% so với kế hoạch năm 2015.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 283,9 tỷ đồng, tăng 26,3 tỷ đồng, tương đương vượt 10,2% so với kế hoạch năm 2015. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 252,6 tỷ đồng, tăng 35,4 tỷ đồng, tương đương vượt 16% so với kế hoạch năm 2015.

Hoàng Ly
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.