(ĐTCK) HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (GAS – sàn HOSE) vừa thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Theo đó, GAS điều chỉnh giảm hơn 1.700 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, từ mức 54.751 tỷ đồng xuống 53.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế giảm hơn 2.000 tỷ đồng, tương ứng giảm 21,19% từ mức 8.574 tỷ đồng xuống 6.500 đồng đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 1.885 tỷ đồng, tương ứng giảm 26,6% xuống 5.200 tỷ đồng.

Đồng thời, GAS điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 của Công ty mẹ gồm doanh thu giảm 6,51% từ mức 51.345 tỷ đồng xuống 48.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế giảm 24,75% từ mức 8.505 tỷ đồng xuống 6.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 27,47% từ mức 7.032 tỷ đồng xuống 5.100 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT Tổng công ty đã thông qua việc chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tổng công ty cho CTCP CNG Việt Nam đối với khu đất được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để CNG Việt Nam đầu tư xây dựng trụ sở làm việc.

Việc điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh vào thời điểm cuối năm chỉ là "động tác" có tính thủ tục chứ không có nhiều giá trị thực tế với cổ đông. Nhiều doanh nghiệp vẫn làm điều này và như ghi nhận chỉ mang ý nghĩa giúp Ban điều hành "hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm" mà thực tế là không đạt kế hoạch đầu năm.

Đóng cửa phiên giao dịch 6/1, GAS giảm 1,5% xuống mức 60.600 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt 64.450 đơn vị. Tính trung bình 10 phiên gần đây, khối lượng khớp lệnh đạt 103.731 đơn vị/phiên.

T.T
Bình Luận (1)

Hasihao - 19:07 08/01/2017

Chuyện thật như đùa, sao không đặt kế hoạch thấp mà vượt thì được khen thưởng nhỉ