(ĐTCK) Trong quý III, CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D) ghi nhận doanh thu thuần gần 53 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty đã trích trước một khoản chi phí tính vào giá thành của Dự án Khu dân cư đường 5, dự án đã hoàn thành và bàn giao cho TP. Biên Hòa quản lý, nên phần chi phí còn lại không chi hết được kết chuyển sang thu nhập khác. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động khác của Công ty chuyển từ âm 1 tỷ đồng sang lãi hơn 7,6 tỷ đồng. Kết quả, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt hơn 13 tỷ đồng, tăng mạnh so với 6,7 tỷ đồng cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, D2D đạt 170 tỷ đồng doanh thu, 48,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương 88% kế hoạch cả năm.

 

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.