(ĐTCK) Ngày 14/11/2015, tại Bình Dương, CTCP  May mặc Bình Dương đã tổ chức ĐHCĐ lần đầu. Ông Võ Hùng Cường, tân Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, Công ty đang lên kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán trên Sở GDCK Hà Nội (UPCoM) thông qua tổ chức tư vấn là CTCK Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinbankSC).

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua Điều lệ Công ty, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020. Hội đồng quản trị mới cũng trình đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa, kế hoạch phân chia lợi nhuận 2016, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát... Tất cả các chỉ tiêu biểu quyết điều được sự nhất trí tán thành của 100% cổ đông tham dự.

Là đơn vị tư vấn toàn bộ quá trình cổ phần hóa, VietinBankSc cho biết, May mặc Bình Dương là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu với 2 loại sản phẩm chủ lực là jeans và sơ mi cao cấp.

Từ năm 2016, sau khi thiết lập mô hình quản lý mới, May mặc Bình Dương sẽ là tâm điểm chú ý của đối tác và giới đầu tư khi Công ty khẳng định cam kết tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận qua các năm, đặc biệt là tỷ lệ chi trả cổ tức hằng năm từ 20 đến 25%.

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.