(ĐTCK) Theo BCTC quý II/2015 của CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV), quý II/2015, Công ty mẹ đạt hơn 278 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế 53,126 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, tổng doanh thu của CSV đạt 532,606 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 91,514 tỷ đồng.

So với cùng kỳ, quy mô doanh thu của CSV không tăng nhiều, nhưng lợi nhuận lại tăng trưởng tới 189%. Cụ thể, nửa đầu năm 2014, CSV đạt hơn 503 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế 48,422 tỷ đồng.

Theo CSV, lợi nhuận Công ty tăng mạnh năm nay chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính quý II/2015 tăng trưởng mạnh. Riêng quý II/2015, CSV ghi nhận 33,837 tỷ đồng cổ tức từ công ty con là CTCP Phốt pho Việt Nam.

Với kết quả này, Công ty đã hoàn thành gần 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2015. Năm nay, Công ty đặt mục tiêu 1.036 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế 125,8 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 13% vốn điều lệ.

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.