(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của CTCP Xây dựng Coteccons (CTD), kết thúc 9 tháng, CTD đạt mức lãi sau thuế 961 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch cả năm.

Cụ thể, trong quý III/2016, doanh thu thuần của Công ty đạt 5.317 tỷ đồng, tăng 39%; giá vốn hàng bán trong kỳ tăng 38%, đạt 489 tỷ đồng, giúp lãi gộp công ty đạt 459 tỷ đồng, tăng mạnh 59% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp có sự cải thiện từ mức 7,59% trong quý III/2015 lên 8,64% trong kỳ này.  

Lợi nhuận trước thuế trong quý III của Công ty đạt 455,6 tỷ đồng, tăng 64,75% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 366 tỷ đồng, tăng 74,1% so với cùng kỳ.

Lũy kế, 9 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu thuần 13.461,69 tỷ đồng, tăng 64,31% so với cùng kỳ; lãi gộp đạt 1.190,5  tỷ đồng, tăng mạnh 90% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.188,19 tỷ đồng, tăng 105,18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 961,44 tỷ đồng, tăng 131,3% so với cùng kỳ. Đây cũng là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ, vượt 20% kế hoạch cả năm.
Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.