(ĐTCK) HĐQT CTCP Công viên nước Đầm Sen (DSN – sàn HOSE)  vừa đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và phương hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty.

Theo đó, HĐQT Công ty thống nhất dự kiến doanh thu thực hiện cả năm ước đạt 185 tỷ đồng, vượt 5,71% so với kế hoạch đề ra (175 tỷ đồng) và đặt ra mục tiêu doanh thu năm 2017 bđạt 190 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty thống nhất thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 21/1/2017 và giao cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị các bước thực hiện việc tổ chức Đại hội theo quy định của Luật chứng khoán và điều lệ công ty.

Đáng chú ý, HĐQT Công ty cong thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 36%, thực hiện vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Được biết, năm 2015, DSN đã trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 41%, trong đó, đợt 1 trả 36% vào cuối tháng 1/2016 và đợt 2 trả 17% vào cuối tháng 6/2016.

Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 17/10, DSN tăng 300 đồng (+0,5%) lên 65.000 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh 17.970 đơn vị. Tính trung bình 10 phiên gần đây, khối lượng khớp lệnh của DSN đạt 7.136 đơn vị/phiên.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.