(ĐTCK) Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài (IPO) của ông ty TNHH MTV Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên sẽ đưa ra đấu giá là 15,93 triệu cổ phần với giá khởi điểm 10.000 đồng/CP. Điều kiện tham dự đấu giá là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 12/11 đến ngày 2/12; thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 16h ngày 7/12; thời gian đấu giá vào 8h30 ngày 9/12.

Được biết, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, rác thải, duy trì trạm đèn và hệ thống đèn chiếu sáng đường trong khu công nghiệp; Sản xuất và cung cấp, Khai thác và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất;  Đầu tư, kinh doanh vơ sở hạ tầng khu công nghiệp ... Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa 300 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt hơn 7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 125 triệu đồng.

Kế hoạch kinh doanh các năm sau cổ phần hóa:

Tiêu chí

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Tổng doanh thu

77.087

83.238

90.673

99.333

LNST

14.906

15.933

15.911

16.105

Cổ tức

4,2%

4,4%

4,4%

4,4%

Đơn vị: triệu đồng

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.