(ĐTCK) Ngày 25/7, CTCP Sản xuất - kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (Nước sạch số 3) đã tổ chức ĐHCĐ lần đầu sau khi chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). 

Công ty Nước sạch số 3 tổ chức ĐHCĐ lần đầu

Ảnh Internet

Trước khi cổ phần hóa, công ty này là Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. Sau cổ phần hóa, Công ty Nước sạch Hà Nội nắm giữ 65% vốn tại Công ty Nước sạch số 3 - cung cấp nước sạch trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Đại hội đã tiến hành bầu 3 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát, trong đó ông Trịnh Kim Giang, đại diện 25,6% vốn Nhà nước tại Công ty được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2015, Công ty đặt mục tiêu cung cấp 17,8 triệu m3 nước, trong đó sản lượng thu tiền là 13,5 triệu m3, tỷ lệ thất thoát nước là 24%. Mục tiêu doanh thu là 141 tỷ đồng, lợi nhuận gần 7 tỷ đồng và chia cổ tức 9%.

 

 

Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.