(ĐTCK) Tin từ CTCP Công trình Viettel, ngày 10/10 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12% vốn điều lệ. 
Công trình Viettel chia cổ tức 12% bằng cổ phiếu

Ảnh Internet

Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu, với nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công trình Viettel có vốn điều lệ 382,51 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2016 là 622,895 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2016, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 48,51 tỷ đồng, tương đương thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 1.495 đồng. Năm 2015, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của Công trình Viettel là 109,945 tỷ đồng, tương đương mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 3.587 đồng.

 

 

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.