(ĐTCK) Sáng ngày 19/4, Công ty cổ phần Coma 18 đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với sự tham dự của 84 cổ đông, đại diện 88% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Năm 2016 là năm Công ty thực hiện việc chuyển đổi từ mô hình công ty cổ phần có sự chi phối của Nhà nước sang công ty cổ phần 100% vốn của tư nhân. Coma 18 đã thoát lỗ với doanh thu 46,97 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,46 tỷ đồng, mặc dù vậy các kết quả đều không đạt kế hoạch đã đề ra.

Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu 30 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Công ty sẽ triển khai tích cực một số dự án khu công nghiệp và một số dự án trong lĩnh vực năng lượng thủy điện, giao thông, như dự án Khu công nghiệp Kim Thành; dự án thủy điện Hùng Lợi 1,2; dự án BOT giao thông; dự án Khu công nghiệp Nhuận Trạch…

Nhóm nhà đầu tư mới tham gia sở hữu số lượng lớn cổ phần tại Công ty hiện đang tham gia tái cấu trúc Coma 18. Tuy nhiên, phiên họp sáng 19/4, ông Trần Đức Huế, Chủ tịch Công ty, đại diện cho nhóm nhà đầu tư mới đã không tham gia mà ủy quyền cho đại diện khác tham dự.

Hoàng Hà
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.