(ĐTCK) CTCP Coma 18 (CIG) lấy ý kiến cổ đông thông qua nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần chào bán riêng lẻ theo phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thông qua hồi tháng 6/2016. 

Theo đó, doanh nghiệp sẽ chào bán 18,1 triệu cổ phần, tương đương 181 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 1 năm, giá phát hành 10.000 đồng/CP. Như vậy so với thị giá cổ phiếu CIG, giá phát hành cho nhà đầu tư chiến lược cao gấp 3 lần. Doanh nghiệp mua cổ phần chiến lược của Coma 18 là CTCP Đầu tư Fidel.

6 tháng đầu năm, CIG đạt doanh thu gần 28 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ giá vốn giảm mạnh nên lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của Công ty đạt gần 889 triệu đồng trong khi nửa đầu năm trước lỗ hơn 4,3 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2016, lỗ lũy kế của CIG vẫn lên tới 132 tỷ đồng.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.