(ĐTCK) Ngày 9/8, Công ty cổ phần COMA 18 (CIG) có báo cáo giải trình về việc lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2017 biến động so với cùng kỳ năm trước. 

Theo báo cáo tài chính tổng hợp, tổng lợi nhuận kế toán sau thuế quý II/2017 so với quý II/2016 giảm hơn 2,1 tỷ đồng, tương ứng giảm 73,9%, là do doanh thu quý II/2017 giảm 57,5% so với doanh thu cùng kỳ năm ngoái.

Còn theo báo cáo tài chính đơn vị cấp trên - khối văn phòng Công ty, lợi nhuận kế toán sau thuế quý II/2017 so với quý II/2016 giảm 2,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 72,02%, là do doanh thu quý II/2017 giảm 54,9% so với doanh thu cùng kỳ năm ngoái.

Ông Đỗ Quang Khuê, Tổng giám đốc COMA 18 cho biết, doanh thu quý II/2017 trên báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính đơn vị cấp trên - khối văn phòng Công ty giảm lần lượt 8,84 tỷ đồng và 7,96 tỷ đồng do giảm doanh thu xây lắp và doanh thu cơ khí. Hiện tại, Công ty đang đi vào khai thác hạ tầng các dự án khu công nghiệp nhưng mới ở giai đoạn đầu nên chưa có doanh thu. Bên cạnh đó, Công ty phải chi cho quỹ lương cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 do tập trung toàn bộ nhân lực vào dự án khai thác hạ tầng khu công nghiệp.

 

Hải Yến + Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.