(ĐTCK) Trái với không khí căng thăng của Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2015, sáng ngày 31/5, ĐHCĐ năm 2016 của CTCP Dầu thực vật Tường An đã diễn ra một cách êm đẹp với tỷ lệ nhất trí các nội dung đạt trên 99%.

Thậm chí, ngay cả phần thảo luận cũng không hề có ý kiến thắc mắc hay chất vấn nào từ cổ đông đối với ban lãnh đạo Công ty, nhất là về kế hoạch kinh doanh năm nay.

Năm 2016, bên cạnh việc giá nguyên liệu trên thị trường thế giới biến động khó lường, HĐQT TAC nhận định thị trường dầu ăn sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn khi sức mua chưa được cải thiện và tình hình cạnh tranh giữa các thương hiệu gay gắt.

Cụ thể, năm 2016, TAC đặt chỉ tiêu sản lượng ở mức 170.000 tấn dầu ăn, doanh thu 3.750 tỷ đồng, tăng lần lượt 3,6% và 4,4% so với thực hiện năm 2015. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 65 tỷ đồng, giảm 6,8% so với năm 2015. Cổ tức dự kiến 16%.

Kết thúc quý I/2016, TAC đạt 978 tỷ đồng doanh thu, đạt 26% kế hoạch năm, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 20,7 tỷ đồng, đạt 30% so với kế hoạch năm, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2015.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh năm 2015 cho thấy điều ngược lại, khi tổng doanh thu của TAC đạt 3.593 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2014 và đạt 83,2% so với kế hoạch cả năm nhưng lợi nhuận sau thuế đạt gần 70 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2014 và vượt 16,2% so với kế hoạch năm.

Còn nhớ, tại Đại hội năm 2015, khi HĐQT TAC tiếp tục đưa ra kế hoạch lợi nhuận giảm và mức cổ tức 16% giống như nhiều năm, trong khi kết quả các năm hầu như luôn đạt và vượt kế hoạch, cổ đông TAC đã ngay lập tức có ý kiến về vấn đề này. Kết quả là nhiều nội dung quan trọng của Đại hội đã không được thông qua, trong đó có phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2014 và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ tán thành chưa đến 65%.

Tuy nhiên, tại Đại hội năm nay, cổ đông lại khá “đồng thuận” với kế hoạch mà Ban lãnh đạo Công ty đưa ra với tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung đều đạt trên 99%. Theo kế hoạch, HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành TAC sẽ được trích thưởng nếu lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không đề cập mức vượt cụ thể.

Trước thềm đại hội của TAC, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề liên quan đến Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) sẽ lại tiếp tục được cổ đông chất vấn, nhưng thực tế không có một thắc mắc nào được nêu lên.

Đại hội cũng đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 là bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, đại diện 51% cổ phần của Vocarimex tại TAC. Bà Liễu hiện đang giữ chức vụ là thành viên HĐQT Vocarimex và là Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Kido (KDC).

Sau đợt IPO Vocarimex vào hồi cuối tháng 7/2014, KDC đã đăng ký chào mua và hiện nắm giữ 24% cổ phần, chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Tổng công ty.

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.