(ĐTCK) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) mới đây, nhiều cổ đông đề xuất Công ty tạm ứng cổ tức vì 5 tháng đầu năm 2016, Công ty đạt kết quả kinh doanh khả quan. 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Dành, Chủ tịch HĐQT FSC cho rằng, do triển vọng kinh doanh vẫn khó khăn, để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, Công ty sẽ giữ nguyên kế hoạch chia cổ tức theo lộ trình, không tạm ứng cổ tức.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2016, đại hội đã thông qua chỉ tiêu cổ tức 8 - 10%, 50 tỷ đồng doanh thu, 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông FSC đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá 10.000 đồng/CP. Thực tế, kế hoạch tăng vốn đã được FSC trình đại hội từ năm ngoái, nhưng do Công ty chưa thực hiện được, nên tiếp tục xin ý kiến đại hội năm nay để triển khai.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.