(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn CMC (CMG) vừa công bố báo cáo hợp nhất quý I/2016 (quý IV niên độ tài chính 2015), với tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng gần 10 tỷ so với cùng kỳ 2015, đạt 35,6 tỷ đồng.

Cụ thể, theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, trong quý vừa qua, CMG đã ghi nhận 970,1 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng hơn 34 tỷ so với quý I/2015. Trừ đi giá vốn hàng bán 833,9 tỷ đồng, CMG ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 136,2 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhờ ghi nhận tăng thêm doanh thu hoạt động tài chính (chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay) 5,59 tỷ đồng, tăng 4,5 tỷ so với cùng kỳ; thu nhập khác 4,3 tỷ đồng, tăng 2,5 tỷ và lợi nhuận khác với 3 tỷ, tăng hơn 2,1 tỷ giúp CMG ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế lên tới gần 36 tỷ đồng.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý I/2016, CMG ghi nhận lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý I lên đến gần 181,5 tỷ đồng, tăng tới hơn 58% so với quý I/2015. Trong khi đó, lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính cũng lên đến hơn 188,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 73,5 tỷ đồng.

Trước đó, trong báo cáo tài chính riêng quý I/2016, CMG ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng và kinh doanh dịch vụ tăng hơn 9% từ 10,8 tỷ đồng trong quý I/2015 lên 11,9 tỷ  trong quý I/2016.

Bên cạnh đó, nhờ hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tài chính dài hạn lên đến 11,4 tỷ đồng (chủ yếu là vào Công ty TNHH sản xuất thương mại CMG) và giảm mạnh khoản lãi tiền vay, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, đã giúp CMG ghi nhận thêm gần 17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2015.

Việt Dương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.