(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG) vừa thông qua kế hoạch năm 2016 với doanh thu riêng lẻ là 747 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 14,82 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất 750,36 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 21,58 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến là 8%.

CLG chủ trương tập trung củng cố vị thế là tổng thầu xây lắp, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, đồng thời chú trọng tìm cơ hội tham gia xây lắp các dự án bên ngoài. Mũi nhọn thứ 2 là nâng cao hiệu quả và mở rộng đầu tư và phát triển bết động sản, tập trung vào phân khúc căn hộ và biệt thự cao cấp. Chiến lược thứ 3 là phát triển thêm lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tập trung vào đồ gỗ nội thất, khung nhôm kính. 

Năm 2015, do hợp nhất báo cáo tài chính và do CLG sở hữu ở Cotec Healthcare, nên lợi nhuận từ xây lắp hệ thống bệnh viện không được hạch toán, khiến CLG chỉ đạt 71,6% kế hoạch doanh thu và 4,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.  

Năm 2016, CLG đã giảm khoản đầu tư tài chính dài hạn vào công ty liên kết. CLG đã chuyển nhượng 25% vốn trong Cotec Healthcare và 51% vốn trong CTCP Du lịch và đầu tư xây dựng châu Á nhằm tập trung nguồn tài chính và nhân lực cho hoạt động xây lắp, qua đó các giá trị thi công của CLG được ghi nhận đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch.

Tai thời điểm cuối năm 2015, tổng nợ phải trả của CLG giảm từ 1.146 tỷ xuống còn 912 tỷ đồng tương ứng giảm 20% so với năm 2014.

Thu Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.